Kennissynthese

Vrouwelijke Genitale Verminking – Omvang en risico in Nederland – Kennissynthese

Bundeling van drie Pharos-onderzoeken rond meisjesbesnijdenis

Diana Geraci
Ramin Kawous

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Engelstalige Peer Review

Naast deze kennissynthese is er een Engelstalig artikel beschikbaar: The prevalence and risk of Female Genital Mutilation among migrant women and girls in the Netherlands – An extrapolation method. Deze versie heeft een peer-reviewproces gehad dat tot een aantal verbeteringen heeft geleid en is gepubliceerd op PLOS ONE. De peer review heeft niet geleid tot wijziging van de conclusies en aanbevelingen. Mocht je willen citeren uit het onderzoek, dan raden we aan uit dit Engelstalige artikel te citeren.

Kennissynthese Prevalentieonderzoek

Pharos is in 2018 in opdracht van VWS gestart met een onderzoek naar omvang en risico naar vrouwelijke genitale verminking in Nederland. Het onderzoek bestond uit een drietal deelstudies, namelijk:

  1. Een hoofdstudie naar de omvang- en risico van vgv in Nederland,
  2. een studie naar de omvang van vgv in verloskundigenpraktijken en,
  3. een review naar de praktijk van vgv in Indonesië en de kenmerken van de Indonesische populatie in Nederland.

De opzet en resultaten van de drie deelstudies zijn gebundeld in deze kennissynthese. Ook benoemt het de aanbevelingen die voortvloeien uit deze drie deelstudies en aanbevelingen van veldpartijen die zij formuleerden naar aanleiding van de presentatie van de uitkomsten van de hoofdstudie tijdens het symposium ‘Elk meisje telt – Symposium vrouwelijke genitale verminking in Nederland – Omvang en risico’ op 24 juni 2019.

Meer materiaal over dit thema

Meisjesbesnijdenis / vgv
Naar boven