28 design concepten om stoppen met roken te stimuleren: ‘design to quit, closing the health gap’

Tijdens de Dutch Design Week van 20 tot 28 oktober in Eindhoven is de tentoonstelling ‘Design to quit, closing the health gap’ open voor publiek. In de tentoonstelling presenteren jonge creatieven van de Willem de Kooning Academie 28 design concepten om  verstokte rokers met een lage sociaal economische status te stimuleren om de keus te maken om niet te roken.

Waarom met Pharos?

Het eerste project ‘Design to Quit, Closing the Health Gap’, met als opdrachtgever Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, geeft een krachtige indruk van wat er gebeurt als product designstudenten van de Willem de Kooning Academie zich inzetten om gezondheidsverschillen rondom roken te verminderen. Roken is een van de belangrijkste oorzaken voor latere gezondheidsproblemen van mensen, maar de meeste maatregelen en campagnes om mensen te bewegen tot minder roken of stoppen blijken vooral succesvol bij mensen met een hoge sociaal economische status. Een vernieuwende kijk op het bereiken van bewustwording en gedragsverandering bij iederéén is nodig. Mensen met een lage sociaal economische status gaan in Nederland 7 jaar eerder dood, en leven 19 jaar in minder goed ervaren gezondheid. De 28 studenten hebben concepten uitgewerkt om juist deze rokers te bereiken. Wij heten u van harte welkom om hun werk te komen bekijken.

Verbaas en verwonder je!

Waarom ‘Design to quit’?

Verslavingsarts en projectleider Rookvrije zorg Marieke Helmus wil met het platform Design to Quit de komende jaren verschillende ontwerpers uitdagen om bij te dragen aan de doelen van de rookvrijegeneratie.nl. Een complex maatschappelijk probleem is een perfecte uitdaging voor ontwerpers. De vraag hoe je de transitie van een doorrookte samenleving naar een rookvrije samenleving maakt is daar een goed voorbeeld van. Design-onderzoek kan zich heel specifiek richten op bepaalde, moeilijk bereikbare doelgroepen, zoals mensen met lage gezondheidsvaardigheden, op bepaalde werkplekken (zoals doorrookte bouwvakkers) en nieuw licht werpen op preventie van rookgedrag.

Bezoek de tentoonstelling tijdens de Dutch Design Week

De tentoonstelling is alle dagen van de Dutch Design Week te bezoeken. Locatie is het Klokgebouw, hal 4. Er zijn altijd studenten aanwezig die je graag rondleiden langs de verschillende concepten.

Meer informatie op Facebook

Naar boven