Datum

Campagnemaand om zwemveiligheid te vergroten met extra aandacht voor nieuwkomers

Datum

Jaarlijks verdrinken nog steeds kinderen en volwassenen. Met de Nationale Maand van de Zwemveiligheid – van 17 april tot 17 mei – vragen we extra aandacht voor zwemveiligheid van iedereen. Nieuwkomers, vaak afkomstig uit minder waterrijke landen dan Nederland, hebben een hoger risico om te verdrinken.

Zwemveilig zijn gaat over de risico’s kennen van zwemmen in een zwembad, recreatieplas, rivier of de zee.  Ook het goed kunnen zwemmen, het beheersen van zwemvaardigheden, is heel belangrijk. De campagnemaand draait om algemene voorlichting voor iedereen en specifieke voorlichting gericht op kwetsbare doelgroepen zoals nieuwkomers. Zij zijn vaak minder zwemvaardig en zijn minder bekend met de risico’s van zwemmen in (open) water.

Ongevallen

Tussen 1996 en 2015 verdronken er in Nederland ruim twee keer zo veel mensen van niet-westerse afkomst als autochtone Nederlanders. Ook in de zomer van 2017 waren er weer berichten over jonge nieuwkomers die verdronken in zwembaden, plassen of rivieren.

Om het aantal verdrinkingsongevallen terug te dringen, is het van belang om een multidisciplinaire aanpak te volgen. Een actief zwemvaardigheidsbeleid voeren -aanbod van zwemlessen en voorlichting- heeft een positieve invloed op de zwemvaardigheid van kinderen met een migratieachtergrond. Daarom hebben Nationale Raad Zwemveiligheid en andere partijen, waaronder wij, hier tijdens de campagnemaand extra aandacht voor.

Handreiking voor gemeenten

De handreiking Zwemveiligheid nieuwkomers; wat kunt u als gemeente doen? is nu geactualiseerd, zodat gemeenten de voorlichting aan nieuwkomers nog beter kunnen bevorderen. We ontwikkelden de handreiking vorig jaar samen met GGD GHOR Nederland en Veiligheid NL. Gemeenten hebben namelijk een belangrijke rol in het verbeteren van de zwemveiligheid voor nieuwkomers, zoals door goede voorlichting.

Er zijn folders beschikbaar in 16 talen. De gemeente kan ervoor zorgen dat deze informatie verspreid wordt onder scholen, GGD’en, Centra voor Jeugd en Gezin en via inburgeringscursussen. Gemeenten kunnen ook het volgen van zwemlessen stimuleren. Het is belangrijk dat gemeenten structureel beleid voeren om kwetsbare groepen voor te lichten over veilig zwemmen én de zwemvaardigheden te verbeteren. De handreiking zet op een rij hoe gemeenten dat kunnen doen.

Stimuleringsregelingen

Gemeenten kunnen verschillende regelingen gebruiken om de zwemvaardigheid van kwetsbare doelgroepen te verbeteren. Er zijn drie landelijke stimuleringsregelingen waar gemeenten gebruik van kunnen maken: Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Leergeld en het Nationaal Fonds Kinderhulp. Daarnaast kunnen gemeenten eigen regelingen in het leven roepen om bijvoorbeeld schoolzwemmen te ondersteunen of een financiële vergoeding te bieden aan bepaalde doelgroepen voor het volgen van zwemlessen.

NL Zwemveilig heeft eind vorig jaar onderzoek laten uitvoeren onder gemeenten naar de inzet van stimuleringsregelingen: Inzicht in stimuleringsregelingen ter bevordering van de zwemvaardigheid.

Vlogs Yasir

Naast goed kunnen zwemmen, is voorlichting over de risico’s van zwemmen belangrijk. Veel nieuwkomers weten niet wat de gevaren kunnen zijn van zwemmen in plassen, rivieren, in zee of het zwembad. Vaak zijn hun ouders hier ook niet van op de hoogte. Daarom is het belangrijk dat voorlichting zich ook direct richt op jonge nieuwkomers zelf.

Vorig jaar zijn er een aantal vlogs ontwikkeld waarin leeftijdgenoten op een aansprekende manier de risico’s van zwemmen laten zien. Het zijn vier filmpjes waarin Yasir en zijn vrienden op avontuur gaan en op verschillende manieren in aanraking komen met zwemmen en water. De filmpjes in het Nederlands zijn op YouTube ook beschikbaar met ondertiteling in het Arabisch, Engels, Farsi, Frans en Tigrinya. Ook is er een versie met een voice-over in Tigrinya. De versies met ondertiteling vind je door te klikken op ‘ondertiteling’.

Er is ook een gebruikersinstructie bij de vlogs.

Zwemchallenge

Tijdens de campagnemaand wordt op verschillende momenten aandacht gevraagd voor veilig zwemmen. Belangrijk onderdeel van de campagne is de Nationale ZwemChallenge  waarin deelnemers op een ludieke manier kunnen testen hoe het gesteld is met hun zwemvaardigheid. De Challenge is alleen bestemd voor mensen die al in het bezit zijn van minimaal 1 zwemdiploma. Op 14 mei wordt extra aandacht besteed aan zwemveiligheid voor nieuwkomers.

 

Naar boven