Datum

“De bijzonderheid van een baby in de armen van een ander” – sensitieve geboortezorg, hoe doe je dat?

Datum

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor het verdere leven. Elke ouder heeft daar zorg en ondersteuning bij nodig. Bij sensitief werken in de geboortezorg staat het verhaal van de ouders centraal. Hoe luisteren we naar die verhalen? Hoe sluit je aan bij de leefwereld van zwangere vrouwen en gezinnen? Een korte film met vier persoonlijke verhalen was de aftrap van het tweede symposium over Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen.

Zorgverleners kunnen van grote betekenis zijn voor zwangere vrouwen en gezinnen in de eerste 1000 dagen van hun kind. Bijvoorbeeld wanneer zij diverse niet-medische problemen ervaren in deze cruciale periode van het leven van hun kinderen. Denk daarbij aan problemen zoals schulden, (gebrek aan) woonruimte, misbruik of psychische problemen. Vertrouwen tussen cliënt en zorgverlener is dan essentieel. Sensitief werken kan zorgverleners daarbij helpen.

Symposium over sensitief werken

Tijdens het online symposium Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen. Hoe doen we het? gingen we hierover in gesprek met professionals uit geboortezorg en jeugdgezondheidszorg en sociaal domein. Vragen die centraal stonden tijdens het symposium waren: wat is sensitieve zorg? welke vaardigheden zijn daarvoor nodig van (geboorte)zorgprofessionals en waarom is het belangrijk in de zorg aan kwetsbare zwangere vrouwen en jonge ouders?

“Voor mij betekent sensitief werken: aansluiten bij de leefwereld van je cliënt. Oprechte interesse tonen en doorvragen naar wat iemand wil en kan.”

Maria van den Muijsenbergh, arts en hoogleraar Gezondheidsverschillen

Ervaringen van straatdokter en hoogleraar

“Er is vaak een groot verschil tussen de behoeften van de mensen zelf en behoeften waar richtlijnen in zorg- en hulpverlening vaak vanuit gaan”, zegt Maria van den Muijsenbergh, straatdokter en bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en Persoonsgerichte Integrale Eerstelijnszorg. “Voor mij betekent sensitief werken: aansluiten bij de leefwereld van je cliënt. Oprechte interesse tonen en doorvragen naar wat iemand wil en kan. Dat betekent soms ook afwijken van de bestaande vragenlijsten en doorvragen, ook over schaamtevolle omstandigheden, zoals armoede, laaggeletterdheid en (seksueel) misbruik.”

Première korte film: ‘Eerste 1000 dagen’

Het symposium startte met de film ‘Eerste 1000 dagen’ van filmmaakster Maaike Broos. De film toont de persoonlijke verhalen van vier volwassenen die zijn opgevoed in verschillende omgevingen, met uiteenlopende normen, waarden en gebruiken. Het doel van de film is het gesprek op gang brengen over wat sensitief werken is, over kwetsbaarheid en weerbaarheid, en over welke gebeurtenissen in de vroege jeugd betekenisvol zijn voor het vervolg van het leven. De film roept de vraag op hoe onze eigen normen en waarden een rol spelen in onze zorg en ondersteuning. Werken ze positief of juist belemmerend in de relatie met cliënten?

Film, interview Maria van den Muijsenbergh en stand-up blog

We organiseerden dit symposium samen met College Perinatale Zorg (CPZ), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en TNO.

Heb je het symposium gemist? Bekijk hier het interview met Maria van den Muijsenbergh, de film mijn eerste 1000 dagen en het afsluitende videoblog van Merel Steinweg.

 

 

Meer weten over sensitieve werken, lees ook:

Dit symposium is onderdeel van een reeks gezamenlijke bijeenkomsten van Pharos, NCJ en CPZ.

Naar boven