Datum

Een toegankelijker ziekenhuis voor en door patiënten

Datum

Pharos voert dit jaar in opdracht van het Ministerie van VWS een actieonderzoek uit over hoe digitale patiëntomgevingen toegankelijker en begrijpelijker worden voor zoveel mogelijk patiënten. Dus ook voor patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven, beperkte digitale vaardigheden hebben of beperkte gezondheidsvaardigheden hebben. Aan dit actieonderzoek doen drie ziekenhuizen mee: Ziekenhuis Rivierenland in Tiel, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en het UMC Utrecht.

De toegankelijkheid van een patiëntportaal hangt af van het portaal zelf, maar ook van de manier waarop het ziekenhuis het inzet in de praktijk. Bij de introductie van een patiëntportaal is het daarom belangrijk om te weten welke ‘reizen’ patiënten maken door het ziekenhuis en wat er verandert met de komst van het portaal. De reis start bij de patiënt thuis waarna hij of zij naar het ziekenhuis toe gaat, het ziekenhuis binnenkomt, een afspraak of opname heeft en weer naar huis gaat of ontslagen wordt. Tijdens de reis komen patiënten op allerlei momenten in aanraking met het portaal, bijvoorbeeld wanneer ziekenhuismedewerkers ernaar verwijzen. Door een patiëntenreis komen belangrijke contact- en communicatiemomenten boven water.

Pharos helpt Ziekenhuis Rivierenland dankzij patiëntenreis

Sinds 11 oktober 2019 is het patiëntportaal van Ziekenhuis Rivierenland in Tiel beschikbaar en kunnen patiënten zich via aanmeldzuilen in de centrale hal aanmelden voor hun afspraak. Hierdoor is de indeling van de centrale hal aangepast. Ziekenhuis Rivierenland wilde in kaart brengen of de nieuwe indeling en de bijbehorende looproutes aansluiten bij de behoeften van patiënten. Met behulp van de patiëntenreis heeft Pharos in september 2019 samen met het ziekenhuis informatie opgehaald over wat patiënten belangrijk vinden, wat zij logische looproutes vinden in de centrale hal, of ze makkelijk hun weg kunnen vinden en welke ondersteuning zij hierbij prettig vinden.

Bij de patiëntenreis waren 8 patiënten aanwezig, net als 6 vrijwilligers die ondersteuning boden bij de aanmeldzuilen. Daarnaast was er een werkgroep die zich bezighoudt met de inrichting van de centrale hal. De werkgroep bestaat uit medewerkers vanuit communicatie, facilitair, logistiek en de vrijwilligerscoördinatie.

Patiënten bij de aanmeldbalie

Patiënten bij de aanmeldbalie

Verbeteringen voor én met de patiënt

De reis begon buiten voor de ingang van het ziekenhuis, ging door alle belangrijke punten van de centrale hal en eindigde op het moment dat patiënten met een routebriefje of na registratie voor opname verder het ziekenhuis in gaan. Bij ieder belangrijk punt werd stilgestaan en werden de behoeften opgehaald. Hierbij is ook rekening gehouden met patiënten in een rolstoel of scootmobiel, anderstalige patiënten en patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven. Alle behoeften zijn verzameld en gedeeld met het ziekenhuis. Op basis hiervan bekijkt het ziekenhuis hoe de indeling van de centrale hal geoptimaliseerd kan worden en hoe patiënten zo goed mogelijk ondersteuning kunnen krijgen binnen de mogelijkheden die er zijn.

Patiënten in gesprek over hun ervaringen met de patiëntenreis

Patiënten in gesprek over hun ervaringen met de patiëntenreis

De groep komt later in het jaar nogmaals bij elkaar om te evalueren en ervaringen op te halen. Op deze manier zorgt Ziekenhuis Rivierenland voor een optimale centrale hal. En zo werkt het ziekenhuis niet alleen voor, maar ook met de patiënt.

Benieuwd naar meer informatie? Lees meer over eHealth.

Naar boven