Datum

Hoe persoonsgericht werkt jouw organisatie? Doe de sneltest

Datum

Met de sneltest ‘Persoonsgerichte zorg voor iedereen’ wordt in een paar stappen inzichtelijk op welke thema’s jouw praktijk/organisatie al persoonsgericht werkt en waar verbetering mogelijk is. De test helpt ook om prioriteiten te bepalen: op welke thema’s wil jij of jouw organisatie veranderen? Denk bijvoorbeeld aan nadrukkelijke aandacht voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of voor mensen met complexe problematiek. Wat is nodig om beter bij deze patiënten aan te sluiten?

Wat is persoonsgerichte zorg?

Dit is zorg waarin de patiënt als mens centraal staat en niet zijn aandoening. Het is zorg die aansluit bij de vaardigheden, sociale omstandigheden, waarden en behoeften van patiënten. Empathisch vermogen, het kennen van de patiënt, continuïteit in de zorg, en begrijpelijke communicatie dragen daar aan bij. Persoonsgerichte zorg is extra van belang bij patiënten in achterstandssituaties, bij wie vaak sprake is van complexe problematiek en minder goede gezondheidsvaardigheden.

Wat levert persoonsgerichte zorg op?

Empathische, persoonsgerichte zorg draagt bij aan een completer beeld van de patiënt, waardoor eerder en beter bepaald kan worden welke type zorg of ondersteuning nodig is. Ook zorgt het voor een goede aansluiting bij de kennis en vaardigheden van patiënten, zodat adviezen, verwijzingen en medicatievoorschriften beter begrepen worden en de patiënt in staat is samen met de arts te beslissen over het beleid. Dit draagt bij aan meer tevredenheid bij de patiënt en de arts en heeft een gunstige invloed op de gezondheid.

Opbrengst en vervolg

Na het invullen van deze sneltest heb je meer inzicht in hoe je zelf en/of jouw organisatie nog beter kunnen werken aan persoonsgerichte zorg voor iedereen. De test is vormgegeven als een stoplichtmodel. Voor elk van de kenmerken kun je nagaan of jouw organisatie op groen, oranje op rood staat.

Wanneer persoonsgericht?

Het is niet gemakkelijk aan te geven wanneer je als organisatie geheel persoonsgericht werkt.  Zelfs als alle punten op groen staan, vraagt dit continu om onderhoud. Je bent zeer goed op weg als je:

  1. geen rode punten hebt,
  2. meer groene dan oranje punten hebt én
  3. op alle oranje punten een verbeteractie formuleert.

Vragen of opmerkingen?

Wil je in gesprek over hoe je met persoonsgerichte zorg aan de slag kunt gaan? Neem dan contact op met één van de projectleiders Karen Hosper: k.hosper@pharos.nl of Hester van Bommel: h.vanbommel@pharos.nl

Naar boven