Online tool

Persoonsgerichte zorg in de eerste lijn

Deze menukaart biedt zorgverleners in de eerste lijn praktische handvatten om nog betere persoonsgerichte zorg te leveren. Het biedt managers en bestuurders van zorggroepen en gezondheidscentra adviezen om persoonsgerichte zorg te faciliteren en onderdeel te maken van visie en beleid.

Publicatie Prijs
Naar de menukaart persoonsgerichte zorg gratis Open
Naar boven