Nieuwe e-learning: Effectieve communicatie in de zorg

Wat zijn beperkte gezondheidsvaardigheden? Hoe kun je als zorgverlener begrijpelijk communiceren in de zorg? En welke communicatiehulpmiddelen kun je inzetten? Op deze vragen geeft de e-learning ‘Effectieve communicatie in de zorg’ antwoord. Professionals in zorg en welzijn doen door deze e-learning nieuwe kennis en vaardigheden over laagdrempelige communicatie in de zorg op. “Het is breed opgezet en toegankelijk door de video’s. Ik voelde me echt uitgedaagd”, zegt Tineke Bos, leidinggevende bij de Stichting Wijkteams Amersfoort.

Hoe is de e-learning ‘Effectieve communicatie in de zorg’ opgebouwd ?

De e-learning duurt 2 uur en bestaat uit 4 modules die ook los te volgen zijn. Ervaringsdeskundigen vertellen in video’s hun verhaal. Hulpmiddelen en tools zijn apart opgenomen. De e-learning wordt afgesloten met een toets en is voor verschillende beroepsgroepen *geaccrediteerd.

4 modules

  • Module 1: Signaleren van beperkte gezondheidsvaardigheden
  • Module 2: Heldere gesprekken
  • Module 3: Eenvoudig voorlichtingsmateriaal
  • Module 4: In de praktijk

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven. En 25% van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit houdt in dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Mensen met alleen basisschool leven gemiddeld 4 jaar korter en 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid dan mensen met een hbo- of universitaire opleiding.

Waar is de e-learning te volgen?

Je vindt ‘Effectieve communicatie in de zorg’ op het Pharos leerplatform. Sonja van Galen is senior communicatieadviseur bij het Ministerie van VWS en volgde de e-learning al. “Ik dacht: O ja, weer zo’n saaie e-learning, maar het was juist heel erg leuk en leerzaam.”

Voor vragen kun je mailen naar info@pharos.nl.

Bekijk ook de korte trailer.

*Accreditaties

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) –

Categorie Algemene scholing cluster 1,2 en 3 – 2 punten

Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten

Cluster 2: medisch specialisten

Cluster 3: sociaal geneeskundigen

  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – 2 pt

Categorie Scholing Algemeen verpleegkundigen en verzorgenden

  • NVvPO – 2 pt

Categorie Nascholing praktijkondersteuners

  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register– 2 pt

Categorie Scholing verpleegkundig specialisten

Naar boven