Datum

Onderzoek: aangepast leefstijlprogramma op werk helpt bij gezonder leven

Datum

Erasmus MC heeft bij een ziekenhuis en productiebedrijf onderzoek gedaan naar een aangepast leefstijlprogramma gericht op medewerkers met een praktische opleiding en een verhoogd gezondheidsrisico. Daaruit blijkt dat een persoonlijkere aanpak en coaching, in combinatie met een preventief medisch onderzoek, helpen bij gedragsverandering.

Pharos heeft ondersteund bij dit onderzoek. Hieruit blijkt dat het gros van de medewerkers met een verhoogd gezondheidsrisico kiest voor coaching sessies met motiverende gespreksvoering. Relatief het vaakst zijn dit ook medewerkers met een lage opleiding. Erasmus MC concludeert dat met deze aanpak inderdaad de groep medewerkers wordt bereikt die het meeste baat heeft bij gezondheidsbevordering.

Elf procent meer stopt met roken

Ook blijkt dat de medewerkers die meedoen aan coaching sessies vijf keer vaker aan het verbeteren van hun gezondheid zijn gaan werken dan degenen zonder coaching. Ook is elf procent meer gestopt met roken.

Met een aangepast gezondheid bevorderend programma op de werkvloer ondersteunt een werkgever medewerkers om ‘fit for work’ te zijn. Ook draagt hij bij aan het verkleinen van de gezondheidskloof.

Aansluiten bij doelgroep

Leefstijlprogramma’s op het werk zijn vaak niet gericht op medewerkers met een praktische opleiding. Erasmus MC heeft bij vrachtwagenfabrikant Scania en een ziekenhuis onderzocht hoe zij het bestaande leefstijlinterventie PerfectFit konden optimaliseren voor facilitaire en productiemedewerkers.

Gerichte aanpassingen

Eerst zijn de onderzoekers met deze groep medewerkers gaan praten over hun wensen en behoeften voor een betere gezondheid. Op basis daarvan is het bestaande leefstijlprogramma op een aantal punten aangepast naar PerfectFit 2.0. Ook is de mogelijkheid van coaching met motiverende gesprekvoering ingezet: elke medewerker kiest zelf of en met welke gedragsverandering hij of zij aan de slag wil gaan.

Dat goed doen is belangrijk. “Vooral omdat het niet bevoogdend is”, zegt bedrijfsarts en specialist arbeid en gezondheid Philips Blom van Scania. “Dit geeft een andere beleving en versterkt wat medewerkers zelf willen aanpakken. Zelf die keuze maken heeft meerwaarde en een groot effect.”

 

Ben je een professional die werkt met leefstijlinterventies en wil je meer weten over hoe het aangepaste leefstijlprogramma bij dit productiebedrijf en het ziekenhuis is ingezet? Wil je je voordeel doen met de tips en inzichten uit dit onderzoek in de praktijk door Erasmus MC? Lees hier het volledige artikel. 

Meer weten over wat je als werkgever aan gezondheidsbevordering op de wekvloer kunnen doen? Kijk voor tips en inspiratie bij Vitaal Bedrijf.

Naar boven