Datum

Passende zorg aan migranten in laatste levensfase – ZonMw Parel voor In gesprek leven en dood

Datum

“Een goed voorbeeld voor andere projecten. Daarnaast is Pharos sterk in de implementatie van de projectresultaten.” ZonMw heeft het project In gesprek over leven en dood bekroond met een Parel. 

Het aantal mensen met een migratieachtergrond dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Toch maken niet-westerse migranten minder gebruik van palliatieve zorg. De zorg is onbekend en sluit vaak niet aan bij hun wensen en verwachtingen. In veel culturen is het spreken over diagnose en prognose een taboe. De directe manier van spreken daarover in Nederland stuit dan op onbegrip. Zorgverleners zelf vinden bovendien dat zij niet altijd goed zijn toegerust om mensen met een migratieachtergrond passende zorg te geven.

‘Mooie, praktische resultaten voor professionals’

Met het project In gesprek over leven en dood, de voorlichtingsfilms en andere producten krijgen zorgverleners meer ondersteuning. En niet-westerse migranten krijgen kennis en vaardigheden aangereikt om beter voor zichzelf op te komen, motiveert ZonMw de toekenning van de Parel.

Lees hier alles over het project In gesprek over leven en dood.

“Volgens ZonMw levert het project mooie, praktische resultaten op voor zorgprofessionals, zoals onderwijs- en scholingsmateriaal over cultuursensitieve palliatieve zorg. Deze materialen worden breed verspreid door effectieve communicatie naar relevante organisaties. In samenwerking met drie migrantenorganisaties zijn voorlichters getraind. Aan hun voorlichtingen namen 500 niet-westerse migranten deel van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst. De eigen regie van deze groepen migranten wordt mede door voorlichtingsbijeenkomsten versterkt.”

Trots op Parel

Projectleider Gudule Boland nam de prijs in ontvangst namens de projectgroep tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg. De Parel werd overhandigd door minister Hugo de Jonge van VWS.

“De belangstelling voor de bijeenkomsten is onverminderd groot. Daar gaan we dus mee door”, zegt Gudule over hoe het project nu wordt voortgezet. “De films maken het spreken over de laatste levensfase makkelijker, waardoor families in alle rust tot serieuze gesprekken komen. Ik wil erop inzetten dat zorgverleners die films standaard aanbieden, zodat niet-westerse migranten al vroeg over hun wensen voor de laatste fase gaan praten. Stel dat mensen de huisarts vragen hun vader niets over een ernstige diagnose te vertellen. Dan kan het antwoord zijn: kijkt u eerst eens rustig met de familie naar deze film.”

Programma Palliantie. Meer dan zorg

Het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ streeft ernaar de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor patiënten en naasten. Tot 2020 investeert het Kabinet 51 miljoen euro in ‘Palliantie. Meer dan zorg’ voor verbeteringen in zorg, onderzoek en onderwijs.

Naar boven