Palliatieve zorg bij migranten

In Nederland praten mensen soms heel direct over de dood. Bij niet-westerse migranten stuit dat vaak op onbegrip en het vergroot het wantrouwen tegenover Nederlandse zorgverleners. De naderende dood is in veel culturen zelfs een taboe. Heb jij als zorgprofessional te maken met mensen uit diverse culturen? En wil je meer weten over of ondersteuning bij passende palliatieve zorg met aandacht voor diversiteit, beleving en het versterken van de eigen regie? Pharos biedt kennis en praktisch handelingsperspectief.

Situatie, feiten en cijfers

Ongeveer 11% van de Nederlandse bevolking heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Van deze groep zijn 250.000 mensen ouder dan 55 jaar en in 2050 zijn er dat naar verwachting zelfs meer dan 560.000. De groep die zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit dus. En daarmee wordt palliatieve zorg bij hen een steeds belangrijker thema. Toch maken zij – deels door een gebrek aan kennis over de mogelijkheden – minder gebruik van bepaalde voorzieningen en ondersteuning. Terwijl zij daar wel behoefte aan hebben.

Wat doet Pharos?

Wij doen onderzoek naar de beleving en wensen bij niet-westerse migranten in de laatste levensfase op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak. Daarnaast stimuleren we de eigen regie van migranten. Dit doen wij via voorlichtingsbijeenkomsten onder leiding van getrainde voorlichters en sleutelfiguren. Voor zorgverleners geven we presentaties en gastcolleges over palliatieve zorg bij niet-westerse migranten. Zo gaven we workshops aan consulenten palliatieve zorg van verschillende netwerken, huisartsen in achterstandswijken, specialisten ouderengeneeskunde (IO), thuiszorgmedewerkers en vrijwilligers van hospices.
Borgen van kennis tijdens de opleiding met Lesmateriaal Palliatieve zorg aan migranten voor medisch en paramedisch onderwijs.

Palliatieve zorg – informatie en voorlichtingsmaterialen van diverse organisaties

Infosheet

Meer voorlichtingsmaterialen

Papia Tocante bida y morto: In gesprek over leven en dood in Papiamento

Films die het praten over de tijd voor het sterven stimuleren. Dezelfde film, steeds met andere acteurs en in een andere taal. Papiaments, Kantonees (met ondertitels in het Mandarijn), Turks en Marokkaans-Arabisch. Om met je familie naar te kijken en over te praten. Om angst en onrust weg te nemen.

Meer publicaties

E-learning /

Interculturele palliatieve zorg

Je leert meer over communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie, de etnische en culturele verschillen in symptoombestrijding, rituelen rond het sterven in verschillende religies en praktische aspecten rond het overlijden van migranten.

Meer trainingen

Meer informatie

Meer thema's van Pharos

Programma Preventie en zorg chronische aandoeningen

Over Pharos

Waarvoor kun je bij Pharos terecht?

Werk jij als (zorg)professional en heb je te maken met migranten in de laatste levensfase? Neem contact op met Pharos als je meer wilt weten over:

  • communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie
  • etnische en culturele verschillen in symptoombestrijding
  • rituelen rond het sterven in verschillende religies
  • praktische aspecten rond het overlijden van migranten

Pharos biedt kennis en praktisch handelingsperspectief aan (zorg)professionals.

Bel (030) 234 9800 of mail info@pharos.nl

Onze experts