E-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden (BSL)

Samen beslissen is belangrijk voor alle patiënten. Veel zorgverleners vinden dat ook. Tegelijkertijd merken ze op dat het ‘teveel gevraagd’ lijkt voor een deel van hun patiënten. Sommige patiënten vinden het lastig om de uitleg te volgen en vragen te stellen, vinden het moeilijk om de gevolgen van hun ziekte en van behandelopties te overzien en worstelen met het opvolgen van adviezen. Dit zijn mensen met ‘beperkte gezondheidsvaardigheden’; ruim één derde van de Nederlandse bevolking.

Deze e-learning sluit aan op de basismodule ‘Samen beslissen met patiënten‘. Samen beslissen wordt ook wel gedeelde besluitvorming of Shared Decision Making (SDM) genoemd. In deze e-learning leert u meer over het toepassen van Samen beslissen bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. De voorbeelden in deze e-learning zijn gericht op zorgverleners zoals medisch specialisten en (specialistisch) verpleegkundigen. Andere zorgverleners kunnen zich hier ook in herkennen en kunnen deze e-learning ook volgen.

Geaccrediteerd voor 1 punt door V&VN, VSR en ABAN.

Deze e-learning is door NFK ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers van de afdeling Medische Psychologie van het Amsterdam UMC locatie AMC en Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen.

Video & gesprekswijzer: in gesprek met de familie

Een video over de eerste bevindingen uit de FAMICOM-studie (UVA). In gesprek met families van kritiek zieke patiënten op de NICU, PICU en ICU. Klik hier voor de video.

En een Gesprekswijzer voor familiegesprekken over ingrijpende behandelbeslissingen.

Toolbox Diversiteit in palliatieve zorgprojecten

De toolbox Diversiteit in palliatieve zorgprojecten helpt jou als professional in de palliatieve zorg om rekening te houden met patiënten met een migratieachtergrond, en andere vormen van diversiteit. In deze toolkit vind je:

  • Een factsheet over palliatieve zorg en medische beslissingen rondom het levenseinde bij mensen met een migratieachtergrond,
  • De handreiking Diversiteit in palliatieve zorgprojecten. Dit is een checklist waarmee je je kunt zien hoe goed jij al rekening houdt met diversiteit. Ook zie je wat je nog kunt verbeteren.
  • Ondersteunende materialen voor werving,
  • Materialen om in te zetten tijdens training van zorgprofessionals,
  • Informatie over cultuursensitieve en begrijpelijke informed consents,
  • Informatie over de registratie van etniciteit voor onderzoek.

Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg Onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten

De toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg Onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten is het resultaat van het onderzoeksproject ‘Patiëntenparticipatie bij tien projecten van Palliantie’. Dit project werd gefinancierd door ZonMw en vond plaats van april 2016 tot juni 2018. Het onderzoek richtte zich op het duurzaam versterken van betekenisvolle patiëntenparticipatie in onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten. ‘In gesprek over leven en dood’ van Pharos was één van de deelnemende projecten. De toolkit is ontwikkeld door Albine Moser (Zuyd Hogeschool), Esther Stoffers (Zorgbelang Limburg) en anderen.

Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg

Video ‘Ölüme çare yok’ – doodziek

Deze video geeft informatie over de palliatieve fase en ondersteuningsmogelijkheden voor mensen met een Turkse afkomst of achtergrond (Netwerk Palliatieve Zorg).

Werkboek ‘Wat wil ik? als ik niet meer beter word’

Een werkboek voor mensen met een verstandelijke beperking die erg ziek zijn. Het gaat over wat jij wilt, als je niet meer beter kan worden (Nivel).
Naar het werkboek >>

Werkboek 'Wat wil ik? als ik niet meer beter word'

Film ‘Ik heb een dokter in Marokko’

De film laat op indringende wijze zien hoe patiënten met een migratieachtergrond omgaan met ziekte en dood.
Ga naar de film >>

Film 'Ik heb een dokter in Marokko'

De verhalencirkel

Een speels hulpmiddel waarmee je in gesprek kunt gaan over levensvragen. In een 1-op-1 gesprek of in een groep, met iemand die je al langer kent of iemand die je juist beter wilt leren kennen. De verhalencirkel is de winnaar van de ‘Impact Jaarprijs Palliatieve Zorg 2016’.
Naar de Verhalencirkel >>

De Verhalencirkel

‘Oog in oog’ – gesprekshulp met 34 vragen

Een effectieve gesprekshulp met vragen over de toekomst die voor iedereen komt.
Naar gesprekshulp >>

'Oog in oog' - gesprekshulp met 34 vragen

Podcasts

Meer informatie

Preventie en zorg chronische aandoeningen

Over Pharos