Infosheet

Palliatieve zorg – hulpmiddelen

De hulpmiddelen palliatieve zorg op deze pagina bestaan uit beschikbare informatie en voorlichtingsmaterialen van diverse organisaties rond het thema palliatieve zorg. Deze hulpmiddelen kun je gebruiken in je werk.

E-learning: Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden

Samen beslissen is belangrijk voor alle patiënten. Veel zorgverleners vinden dat ook. Tegelijkertijd merken ze op dat het ‘te veel gevraagd’ lijkt voor een deel van hun patiënten. Sommige patiënten vinden het lastig om de uitleg te volgen en vragen te stellen. Of vinden het moeilijk om de gevolgen van hun ziekte en van behandelopties te overzien, en worstelen met het opvolgen van adviezen. Dit zijn mensen met ‘beperkte gezondheidsvaardigheden’; ruim één derde van de Nederlandse bevolking.

Samen beslissen wordt ook wel gedeelde besluitvorming of Shared Decision Making (SDM) genoemd. De e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden van BSL sluit aan op de basismodule Samen beslissen met patiënten. In de e-learning leer je meer over het toepassen van Samen beslissen bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. De voorbeelden in de e-learning zijn gericht op zorgverleners zoals medisch specialisten en (specialistisch) verpleegkundigen. Andere zorgverleners kunnen zich hierin ook herkennen en kunnen deze e-learning ook volgen.

Geaccrediteerd voor 1 punt door V&VN, VSR en ABAN.

De e-learning is ontwikkeld door NFK, in samenwerking met onderzoekers van de afdeling Medische Psychologie van het Amsterdam UMC – locatie AMC en Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen.

Video & gesprekswijzer: in gesprek met de familie

De video ‘In gesprek met de familie’ gaat over de eerste bevindingen uit de FAMICOM-studie (UVA). Bekijk de video In gesprek met families van kritiek zieke patiënten op de NICU, PICU en ICU.

Bekijk ook de Gesprekswijzer voor familiegesprekken over ingrijpende behandelbeslissingen.

Toolbox: Diversiteit in palliatieve zorgprojecten

De toolbox Diversiteit in palliatieve zorgprojecten helpt jou als professional in de palliatieve zorg rekening te houden met patiënten met een migratieachtergrond, en andere vormen van diversiteit. In deze toolkit vind je:

  • een factsheet over palliatieve zorg en medische beslissingen rond het levenseinde bij mensen met een migratieachtergrond;
  • de handreiking Diversiteit in palliatieve zorgprojecten. Dit is een checklist waarmee je kunt zien hoe goed jij al rekening houdt met diversiteit. Ook zie je wat je nog kunt verbeteren.
  • ondersteunende materialen voor werving;
  • materialen om in te zetten tijdens training van zorgprofessionals;
  • informatie over cultuursensitieve en begrijpelijke informed consents;
  • informatie over de registratie van etniciteit voor onderzoek.

Toolkit: Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg

De toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve ZorgOnderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten is het resultaat van het onderzoeksproject Patiëntenparticipatie bij tien projecten van Palliantie. Dit project werd gefinancierd door ZonMw en vond plaats van april 2016 tot juni 2018. Het onderzoek richtte zich op het duurzaam versterken van betekenisvolle patiëntenparticipatie in onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten.

Eén van de deelnemende projecten van Pharos was In gesprek over leven en dood van Pharos. De toolkit is ontwikkeld door Albine Moser (Zuyd Hogeschool), Esther Stoffers (Zorgbelang Limburg) en anderen.

Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg

Video: Ölüme çare yok – doodziek

De video Ölüme çare yok – doodziek geeft informatie over de palliatieve fase en ondersteuningsmogelijkheden voor mensen met een Turkse afkomst of achtergrond (Netwerk Palliatieve Zorg).

Werkboek: Wat wil ik? Als ik niet meer beter word

Het werkboek Wat wil ik? Als ik niet meer beter word, is voor mensen met een verstandelijke beperking die erg ziek zijn. Het gaat over wat jij wil, als je niet meer beter kunt worden (Nivel).

Werkboek Wat wil ik? Als ik niet meer beter word

Film: Ik heb een dokter in Marokko

De film Ik heb een dokter in Marokko laat op indringende wijze zien hoe patiënten met een migratieachtergrond omgaan met ziekte en dood.

Film Ik heb een dokter in Marokko

Verhalencirkel

De Verhalencirkel is een speels hulpmiddel waarmee je in gesprek kunt gaan over levensvragen. In een 1-op-1 gesprek of in een groep, met iemand die je al langer kent of iemand die je juist beter wilt leren kennen. De verhalencirkel is de winnaar van de ‘Impact Jaarprijs Palliatieve Zorg 2016’.

De Verhalencirkel

Gesprekshulp: Oog in oog

Oog in oog is een effectieve gesprekshulp met 34 vragen over de toekomst die voor iedereen komt.

Gesprekshulp: Oog in oog

Podcasts

Bij dit overzicht aan hulpmiddelen palliatieve zorg, horen ook een aantal podcasts over palliatieve zorg:

Meer informatie

Preventie en zorg chronische aandoeningen

Over Pharos

Naar boven