Pharos reikt i.s.m. NeLL de eHealth4all prijs ‘De beste app voor iedereen’ uit

Tijdens de openingsmanifestatie van de ehealthweek op 21 januari a.s. maken we de winnaar bekend van de eHealth4All prijsvraag ‘Beste app voor iedereen’. De drie genomineerden zijn inmiddels bekend, dit zijn:

Barcodescanner
Apothekersorganisatie KNMP heeft een barcodescanner geïntroduceerd op haar medicijnwebsite Apotheek.nl. Na het scannen van de barcode op het medicijndoosje kom je direct uit bij informatie over de medicatie op Apotheek.nl.

Quli
Quli is een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving). Nu de zorg verder digitaliseert, wil iedereen digitaal over zijn zorggegevens beschikken. Met een PGO kunnen patiënten grip houden op hun eigen gezondheidsgegevens.

VraagApp
Met de VraagApp heb je snel antwoord op alledaagse vragen over onderwerpen die veel mensen ingewikkeld vinden. Een netwerk van vrijwilligers geeft antwoord. De VraagApp versterkt zelfredzaamheid en maakt het leven minder stressvol.

Ontmoet de drie genomineerden live tijdens het side-event eHealth4All lokaal benutten: hoedan? dat Pharos organiseert op de openingsmanifestatie 21 januari.

De prijsvraag ‘Beste app voor iedereen’  organiseert Pharos dit jaar samen met het Nationaal e-health Living Labb (NeLL). Veel apps zijn te moeilijk voor de miljoenen Nederlanders die laaggeletterd zijn of niet goed met digitale toepassingen overweg kunnen. Pharos en  NeLL, gingen daarom op zoek naar een app die óók begrijpelijk en bruikbaar is voor laaggeletterden, digibeten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Erik Gerritsen, Secretaris -Generaal Ministerie van VWS, maakt aan het einde van de openingsmanifestatie bekend wie van de drie genomineerden met de prijs naar huis gaat.

Wil je erbij zijn?

Aanmelden openingsmanifestatie e-healthweek 2019

Een belangrijk aspect in de ontwikkeling van de applicatie is het vanaf het begin betrekken van de gebruikers. Zij zorgen ervoor dat de ontwikkelaar weet wat zij belangrijk vinden bij het gebruiken en begrijpen van de app.  De winnaar ontvangt €10.000,- om het idee voor een app te ontwikkelen of verder te ontwikkelen aan een bestaande app. Bovendien krijgt de winnaar adviesuren van diverse deskundige organisaties. Zie ook de algemene voorwaarden.

‘De beste app voor iedereen’ is een initiatief van Pharos, vanuit het programma eHealth4All. Pharos organiseert de prijsvraag dit jaar in samenwerking met NeLL, National eHealth Living Lab.

Er bestaat een grote kloof in gezondheid tussen hoog- en laagopgeleiden. De urgentie van eHealth4All wordt nog groter als we beseffen dat laagopgeleiden een gemiddeld slechtere gezondheid hebben. Zij hebben vaker last van chronische aandoeningen als diabetes, COPD en hart- en vaatziekten.

Robbert van Bokhoven, programmaleider eHealth4All

Pharos en NeLL willen met deze uitdaging benadrukken hoe belangrijk het is dat eHealth en apps begrijpelijk en toegankelijk zijn voor iedereen. Veel van deze apps zijn te ingewikkeld in gebruik en/of de informatie is moeilijk te begrijpen. Hierdoor kan een grote groep van laaggeletterden, digibeten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden de apps over zorg en gezondheid niet gebruiken. Een gemist kans want juist deze groep heeft veel baat bij digitale ondersteuning.

NeLL werkt aan de zorg van morgen. Wij vinden het belangrijk dat alle eHealth tools afgestemd zijn op de eindgebruiker en optimaal aansluiten op hun behoeften. Dat een grote groep Nederlanders nu geen gebruik kan maken van veel apps is onacceptabel.

Niels Chavannes, hoogleraar Huisartsgeneeskunde LUMC/NeLL

Het initiatief voor ‘de beste app voor iedereen’ is een extra stimulans voor ontwikkelaars en professionals om bij het maken van apps rekening te houden met alle gebruikers en ze vanaf het begin te betrekken. Tegelijkertijd geven Pharos en NeLL hiermee een extra impuls aan het opschalen van eHealth.

Wereldwijd zijn er meer dan 250.000 eHealth apps beschikbaar en elke dag worden er nieuwe apps ontwikkeld. Helaas wordt bij de ontwikkeling van deze slimme digitale toepassingen een grote doelgroep vergeten: er zijn namelijk alleen al in Nederland 2,5 miljoen mensen laaggeletterd, 1 miljoen mensen die niet of nauwelijks overweg kunnen met digitale toepassingen en 1 op de 3 Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Een gemiste kans aangezien juist deze mensen veel baat kunnen hebben bij de voordelen die eHealth apps bieden.

De eHealth4All prijs heeft ons niet alleen in staat gesteld om Kijksluiter qua gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijkheid nog verder te verbeteren, ook heeft het de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van Kijksluiter enorm versterkt. Dat heeft veel rugwind opgeleverd, met onder andere als resultaat dat Zilveren Kruis Zorgverzekeringen vanaf 2019 Kijksluiter heeft opgenomen in haar kwaliteitsbeleid. Hierdoor wordt iedere apotheek in staat gesteld Kijksluiter beschikbaar te stellen aan al haar geneesmiddelgebruikers.

Rob Neeter, directeur Zorganimaties over Kijksluiter: prijswinnaar van 2017 ‘Beste app voor iedereen’

logo NeLL National eHealth Living Lab

Naar boven