Datum

Startschot pilot StopAdvisor: eHealth helpt bij stoppen met roken

Datum

In Nederland komen relatief veel rokers uit kwetsbare groepen, zoals laagopgeleiden. Apps en websites kunnen helpen bij het stoppen met roken, maar zijn vaak moeilijk te begrijpen. StopAdvisor is een app die rekening houdt met de problematiek van kwetsbare groepen, én hij is begrijpelijk en gebruiksvriendelijk. Pharos, het Trimbos-instituut en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) starten een pilot. De app krijgt ook een nieuwe naam: De Stopcoach.

Achterliggende problemen

In Nederland roken meer dan 3 miljoen mensen. Elk jaar sterven 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. De meeste rokers willen stoppen. Toch lukt het slechts 8 procent van de rokers die een stoppoging doen om effectief te stoppen. Mensen in kwetsbare groepen hebben meer moeite met stoppen dan anderen. Dit heeft vaak te maken met  achterliggende problemen zoals stress of schulden.

Bewezen effectief

De StopAdvisor is een digitale toepassing die bewezen effectief is bij het stoppen met roken. In Engeland bleek de website van StopAdvisor ook aan te slaan bij laagopgeleide rokers. Pharos vertaalt daarom samen met het Trimbos-instituut en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) de StopAdvisor naar de Nederlandse context in de vorm van een app. Er is gekozen voor een app omdat die, ook voor mensen met een lage sociaaleconomische status, gebruiksvriendelijker is dan een website. Ook wordt hier gekozen voor een wat toegankelijker naam: De Stopcoach. De app wordt in Nederland mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van de Noaber Foundation.

Overzichtelijke stappen

StopAdvisor geeft gebruikers gericht advies. Dat advies houdt rekening met de wensen, mogelijkheden en problematiek van de individuele roker. “Roken staat vaak niet op zichzelf, maar heeft te maken met stress. Die kan bij lager opgeleiden veel oorzaken hebben, zoals schulden, armoede of werkloosheid. De StopAdvisor heeft daar aandacht voor”, zegt  Robbert van Bokhoven, programmaleider eHealth4All. De app geeft vooral positieve feedback en de gebruiker krijgt tips en adviezen in kleine, overzichtelijke stappen. Allemaal zaken die effectief blijken bij lager opgeleiden.

Pilot in gemeenten

Op 21 januari 2019, tijdens de openingsmanifestatie van de landelijke eHealthweek, presenteren Pharos, Trimbos-instituut en LUMC de StopAdvisor of De Stopcoach. Dat is ook de start van een pilot voor wijkgerichte implementatie van de app in gemeenten Stadskanaal, Weststellingwerf, Hulst, Goeree-Overflakkee en Roermond. De drie samenwerkende partners geven daarbij nadrukkelijk aan dat eHealth-toepassingen zoals de StopAdvisor geen allesomvattende oplossing bieden. Aanvullend contact met zorgverleners is altijd belangrijk bij het gebruik van eHealth-toepassingen. De gemeenten in de pilot helpen inwoners die willen stoppen met roken daarom niet alleen met de StopAdvisor, maar ook met andere lokale ondersteuning, zoals bijvoorbeeld stoptrainingen, hulp bij schulden of een cursus stressreductie. Alles op maat van de lokale situatie.

Met het programma eHealth4All heeft Pharos nog veel meer op het programma staan voor de e-Healthweek, waaronder de uitreiking van de prijs: ‘Beste app voor iedereen’ en een event over implementatie van e-Health in de lokale context: hoe doe je dat?.

Naar boven