eHealth4ALL

1 miljoen mensen hebben moeite met het gebruik van computers en internet, 2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven en 29% van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Het begrijpen, vinden en gebruiken van eHealth-toepassingen is voor veel van deze mensen een grote opgave. Veel eHealth-toepassingen worden daardoor niet gebruikt. Terwijl juist deze mensen baat kunnen hebben bij het gebruik van eHealth. Want eHealth biedt voordelen zoals beeldgebruik, pictogrammen, voorleesfuncties, interactiviteit en gebruik in eigen tempo en eventueel samen met anderen.

De urgentie van eHealth4All wordt nog groter als we beseffen dat laagopgeleiden een gemiddeld slechtere gezondheid hebben. Zij hebben vaker last van chronische aandoeningen als diabetes, COPD en hart- en vaatziekten.

eHealth moet voor iedereen begrijpelijk, vindbaar en toegankelijk zijn.

De drie uitgangspunten van eHealth

 • Co-creatie: ontwikkel vanaf de start samen met laagopgeleide gebruikersgroepen
 • Inclusief ontwerp: een ontwerp geschikt voor iedereen, ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Gebruik hierbij onze checklist toegankelijke informatie
  Meer informatie over gezondheidsvaardigheden
 • Blended care: zorg altijd voor een combinatie van online toepassing en face-to-face contact met de zorgverlener

eHealth biedt perspectieven

Juist voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden biedt eHealth veel mogelijkheden:

 • Beeld en geluid voor duidelijke uitleg
 • Pictogrammen die beter aansluiten op de belevingswereld van gebruikersgroepen
 • Directe feedback voor verheldering van de hulpvraag
 • Spraakherkenning en voorleesfunctie
 • Gedoseerde informatie en eenvoudige zinnen en woorden
 • Bekijken in eigen tempo, taal, tijd en eventueel samen met anderen

Betrokkenheid gebruikersgroepen

Betrokkenheid van gebruikersgroepen bij de ontwikkeling van eHealth-toepassingen is leidend bij activeiten van Pharos. We stimuleren en ondersteunen eHealth-ontwikkelaars en zorgverleners bij het begrijpelijk en bruikbaar maken van websites, apps en andere eHealth-toepassingen voor iedereen. Dus óók voor mensen met een laag opleidingsniveau, beperkte gezondheidsvaardigheden of een migranten- of vluchtelingenachtergrond.

National eHealth Living Lab (NeLL)

Pharos is nauw betrokken bij het National eHealth Living Lab (NeLL). Bij NeLL worden alle landelijke eHealth-initiatieven samengebracht. Vanuit onze expertise op het terugdringen van gezondheidsverschillen is Pharos vanaf de start één van de partners in NeLL.

In 4 stappen naar eHealth4ALL

Betrokkenheid gebruikersgroepen

Betrokkenheid van gebruikersgroepen bij de ontwikkeling van eHealth-toepassingen is leidend bij activeiten van Pharos. We stimuleren en ondersteunen eHealth-ontwikkelaars en zorgverleners bij het begrijpelijk en bruikbaar maken van websites, apps en andere eHealth-toepassingen voor iedereen. Dus óók voor mensen met een laag opleidingsniveau, beperkte gezondheidsvaardigheden of een migranten- of vluchtelingenachtergrond.

Maak ehealth toegankelijk voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Meer informatie

E-healthweek 2019

E-healthweek 2019

Pharos heeft met het programma eHealth4All een actieve rol tijdens deze week.

Quickscan digitale vaardigheden patiënt

Brochure eHealth voor iedereen

Programma Versterken eigen regie

Over Pharos