Datum

Subsidie ZonMw beschikbaar voor training Vluchteling onder druk

Datum

Voor onze training Vluchteling onder druk – vroegsignalering en aanpak psychische problematiek kunnen gemeenten subsidie aanvragen bij ZonMw.

Er is een toename van het aantal mensen met psychische en psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking en/of multi problematiek dat wordt gezien door gemeentelijke teams. Maar het kan lastig zijn voor (sociale) wijk- en buurtteams om mensen met deze problematiek te herkennen en te ondersteunen.

Gemeenten zijn op dit gebied verantwoordelijk voor de juiste scholing van de gemeentelijke teams. ZonMw biedt daarom subsidie aan voor het volgen van trainingen in het kader van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG).

Signaleren psychische problematiek vluchtelingen

In het brede aanbod aan trainingen waarvoor financiering kan worden aangevraagd, is ook een training van Pharos opgenomen. Deelnemers aan de training Vluchteling onder druk – vroegsignalering en aanpak psychische problematiek krijgen achtergrondinformatie over de situatie waarin vluchtelingen zich bevinden en de psychische problematiek die zij hebben. Na de training kunnen deelnemers psychische problematiek beter signaleren en daarmee voorkomen dat problematiek verergert.

Gemeenten die hun wijk- en buurtteams met deze training willen bijscholen, kunnen de subsidie aanvragen bij ZonMw. De subsidie dekt een deel van de kosten.

Meer informatie over de training Vluchteling onder druk en contactgegevens vindt je op onze website bij het trainingsaanbod.

Informatie en aanmelden

Naar boven