Datum

Thuis werken aan welbevinden

Datum

Nieuw op 25-05-2020

  • Weeraanwezigopschool.nl. Hier vind je betrouwbare informatie die je helpt om leerlingen die niet uit zichzelf naar school komen, toch weer in de klas te krijgen.
  • Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor mensen met kinderen? Corona in begrijpelijke taal. Een filmpje van Stichting Lezen en Schrijven.
  • Corona, thuis blijven en school. Wat kan je doen? De scholen beginnen langzaam, stap voor stap. Basisscholen gaan op 8 juni weer volledig open. Kinderen leren ook thuis door. Daarom helpen ouders hun kinderen ook thuis met huiswerk. Sara en haar man helpen hun kinderen om goed te kunnen leren. Zonder veel stress. In dit eenvoudig voorlichtingsmateriaal vind je tips hoe zij dat doen.
  • Terug naar de groep. Binnenkort gaan leerlingen terug naar school. Hoe bouw je opnieuw een groep op? En wat is hierbij de rol van de intern begeleider? Een artikel van Kees van Overveld, inclusief drie ontwikkelkaarten voor groepsvormende activiteiten.
  • Meertaligheid en terugkomen naar school (LOWAN). Kinderen gaan op dit moment twee dagen naar school. Vanaf 8 juni gaan basisscholen volledig open. Dat betekent dat leerkrachten nu nog steeds ”afstandsonderwijs” moeten verzorgen. Daarin spelen ouders een belangrijke rol. Dat is een uitdaging, zeker voor ouders die heel weinig of geen Nederlands spreken. Hier vind je tips over activiteiten die je kunt meegeven, die ook in de moedertaal leerzaam zijn.

Door het coronavirus kunnen kinderen in Nederland gedeeltelijk naar school of opvang. Vanaf 8 juni gaan de basisscholen helemaal open. Veel leerlingen zitten in deze weken dan ook vaak thuis. Ook daar is het belangrijk om hen te blijven ondersteunen. Zo kun je ook vanuit huis werken aan hun welbevinden, en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook kun je er op afstand aan werken dat alle kinderen straks weer terug naar school komen. Ook als ouders hier twijfels over hebben. In dit nieuwsbericht vertellen we je hoe je dat (op afstand) kunt doen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het dagelijks leven is in alles anders. Gezinnen met kinderen brengen nu veel meer tijd met elkaar door. Sommige ouders hebben geen werk meer, andere ouders werken thuis. Naast hun eigen werk wordt van ouders gevraagd dat zij de kinderen helpen met huiswerk, en andere schooltaken. Maar hoe zit het eigenlijk met de sociaal-emotionele ontwikkeling (seo) van hun kinderen?

Veel professionals weten dat het belangrijk is om hier aandacht aan te besteden. Zeker bij kwetsbare kinderen. Hoe werkt dat thuis, wanneer je als leraar op afstand meekijkt? In dit nieuwsbericht geven we je praktische tips. Die kun je bijvoorbeeld gebruiken in je werk als Gezonde Schooladviseur, leraar, intern begeleider of mentor. Zo vertelt Kees van Overveld je in dit filmpje meer over seo-onderwijs op afstand.

Kwetsbare kinderen

We leven in onzekere tijden. Dit geldt nog meer voor kwetsbare kinderen. Hierbij kun je denken aan nieuwkomersleerlingen, of leerlingen die een onveilige thuissituatie hebben. Spanningen in huis kunnen hoog oplopen, wanneer er te weinig ruimte is om je terug te trekken. Voor kinderen uit deze gezinnen is school een veilige haven. Als je je thuis onveilig voelt, is het lastig om minder naar school te kunnen.

Sommige ouders kunnen hun kinderen niet goed helpen met de schooltaken die zij thuis moeten doen. Bijvoorbeeld omdat zij geen of onvoldoende Nederlands spreken. Of analfabeet zijn, of geen digitale middelen hebben. Om kwetsbare kinderen thuis zo goed mogelijk te ondersteunen is het is belangrijk dat leerkrachten problemen – op afstand – signaleren.

Als je weet dat er bij de kinderen thuis wat speelt, is het belangrijk om goed in contact blijven. Wanneer je vermoedt dat er iets aan de hand is, kom dan in actie. Neem actief contact op met de leerling en de ouders. Als je denkt dat er wat ernstigers speelt, handel dan volgens de meldcode.

Op deze manier kun je de juiste hulp inschakelen. Gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van opvang voor – en het begeleiden van kwetsbare kinderen. Als je denkt dat dit nodig is voor een kind, geef dat dan aan bij het wijkteam of het CJG. Zij kunnen je verder helpen.

Ook kun je als school een (crisis)fonds aanvragen voor allerlei producten die nu nodig zijn. Bijvoorbeeld om thuis te kunnen leren, of te spelen. Aanvragen doe je via Samen Sterk voor Kwetsbare Kinderen en het Jeugd Educatie Fonds. 

Welbevinden op afstand

Om leerkrachten en Gezonde Schooladviseurs te helpen om vanuit huis te werken aan welbevinden, is er veel informatie in omloop. Hieronder bundelen we de informatie die jou in deze periode kan helpen bij het werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kwetsbare kinderen. We vullen deze informatie doorlopend aan.

Op afstand werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling

Op afstand werken aan opvoeding en (pedagogische) ondersteuning

Dit nieuwsbericht is tot stand gekomen vanuit het project Welbevinden op School. Pharos en het Trimbos-instituut voeren dit project uit.