Thuis werken aan welbevinden

Nieuw op 15-06-2020

  • Extra middelen voor nieuwkomers (LOWAN). Voor nieuwkomers in het onderwijs is deze tijd extra uitdagend. Omdat zij vaak de Nederlandse taal nog niet goed spreken, is het afstandsonderwijs minder effectief gebleken dan voor leerlingen die de taal wel machtig zijn. Om deze achterstanden aan te pakken stelt het kabinet hiervoor €21 miljoen beschikbaar. Hier vind je meer over de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021.
  • ARQ Contactpunt Gezin. Dit is een contactpunt waarmee het ARQ Nationaal Psychotraumacentrum extra hulp biedt aan gezinnen tijdens de corona-crisis. Hier kunnen professionals in de zorg, maar ook gezinnen en jongeren zelf naartoe bellen. Ze spreken dan professioanls die veel weten over de invloed van ingrijpende ervaringen op gezinnen. Ze geven advies hoe te handelen, verwijzen naar informatie en extra hulp.
  • Weeraanwezigopschool.nl. Hier vind je betrouwbare informatie die je helpt om leerlingen die niet uit zichzelf naar school komen, toch weer in de klas te krijgen.
  • Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor mensen met kinderen? Corona in begrijpelijke taal. Een filmpje van Stichting Lezen en Schrijven.
  • Terug naar de groep. Binnenkort gaan leerlingen terug naar school. Hoe bouw je opnieuw een groep op? En wat is hierbij de rol van de intern begeleider? Een artikel van Kees van Overveld, inclusief drie ontwikkelkaarten voor groepsvormende activiteiten.

Door het coronavirus kunnen kinderen in Nederland gedeeltelijk naar school of opvang. Vanaf 8 juni gaan de basisscholen helemaal open. Veel leerlingen zitten in deze weken dan ook vaak thuis. Ook daar is het belangrijk om hen te blijven ondersteunen. Zo kun je ook vanuit huis werken aan hun welbevinden, en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook kun je er op afstand aan werken dat alle kinderen straks weer terug naar school komen. Ook als ouders hier twijfels over hebben. In dit nieuwsbericht vertellen we je hoe je dat (op afstand) kunt doen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het dagelijks leven is in alles anders. Gezinnen met kinderen brengen nu veel meer tijd met elkaar door. Sommige ouders hebben geen werk meer, andere ouders werken thuis. Naast hun eigen werk wordt van ouders gevraagd dat zij de kinderen helpen met huiswerk, en andere schooltaken. Maar hoe zit het eigenlijk met de sociaal-emotionele ontwikkeling (seo) van hun kinderen?

Veel professionals weten dat het belangrijk is om hier aandacht aan te besteden. Zeker bij kwetsbare kinderen. Hoe werkt dat thuis, wanneer je als leraar op afstand meekijkt? In dit nieuwsbericht geven we je praktische tips. Die kun je bijvoorbeeld gebruiken in je werk als Gezonde Schooladviseur, leraar, intern begeleider of mentor. Zo vertelt Kees van Overveld je in dit filmpje meer over seo-onderwijs op afstand.

Kwetsbare kinderen

We leven in onzekere tijden. Dit geldt nog meer voor kwetsbare kinderen. Hierbij kun je denken aan nieuwkomersleerlingen, of leerlingen die een onveilige thuissituatie hebben. Spanningen in huis kunnen hoog oplopen, wanneer er te weinig ruimte is om je terug te trekken. Voor kinderen uit deze gezinnen is school een veilige haven. Als je je thuis onveilig voelt, is het lastig om minder naar school te kunnen.

Sommige ouders kunnen hun kinderen niet goed helpen met de schooltaken die zij thuis moeten doen. Bijvoorbeeld omdat zij geen of onvoldoende Nederlands spreken. Of analfabeet zijn, of geen digitale middelen hebben. Om kwetsbare kinderen thuis zo goed mogelijk te ondersteunen is het is belangrijk dat leerkrachten problemen – op afstand – signaleren.

Als je weet dat er bij de kinderen thuis wat speelt, is het belangrijk om goed in contact blijven. Wanneer je vermoedt dat er iets aan de hand is, kom dan in actie. Neem actief contact op met de leerling en de ouders. Als je denkt dat er wat ernstigers speelt, handel dan volgens de meldcode.

Op deze manier kun je de juiste hulp inschakelen. Gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van opvang voor – en het begeleiden van kwetsbare kinderen. Als je denkt dat dit nodig is voor een kind, geef dat dan aan bij het wijkteam of het CJG. Zij kunnen je verder helpen.

Ook kun je als school een (crisis)fonds aanvragen voor allerlei producten die nu nodig zijn. Bijvoorbeeld om thuis te kunnen leren, of te spelen. Aanvragen doe je via Samen Sterk voor Kwetsbare Kinderen en het Jeugd Educatie Fonds. 

Welbevinden op afstand

Om leerkrachten en Gezonde Schooladviseurs te helpen om vanuit huis te werken aan welbevinden, is er veel informatie in omloop. Hieronder bundelen we de informatie die jou in deze periode kan helpen bij het werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kwetsbare kinderen. We vullen deze informatie doorlopend aan.

Op afstand werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling

Op afstand werken aan opvoeding en (pedagogische) ondersteuning

Dit nieuwsbericht is tot stand gekomen vanuit het project Welbevinden op School. Pharos en het Trimbos-instituut voeren dit project uit. 

Naar boven