Datum

Uitdagingen voor de komende 10 jaar vragen om inclusiviteit

Datum

De dubbele vergijzing en ontgroening in Nederland zetten de houdbaarheid van de zorg voor ouderen binnen 10 jaar onder druk. Hiernaast is deze vergrijzing ook gekleurd. Er komt een steeds grotere en meer diverse vraag naar (ouderen)zorg en steeds minder mensen die deze zorg ook daadwerkelijk kunnen geven. Hierdoor worden organisaties en overheden die verantwoordelijk zijn voor wonen, gezondheid en het welzijn van ouderen en hun mantelzorgers, in de komende jaren voor belangrijke uitdagingen en keuzes gesteld.

Preventieve, netwerkgerichte en integrale aanpak

Er wordt in het land op verschillende plekken al hard gewerkt aan een meer preventieve, netwerkgerichte en integrale aanpak op het thema ouder worden. In 2020 inventariseerde Pharos in enkele regio’s hoe het er voor staat aan de hand van werktafels. We zagen dat overheden, zorgverzekeraars, woningcorporaties, zorgaanbieders en brancheorganisaties zoeken naar houvast hoe inclusie te waarborgen en zo ook voor oudere migranten en ouderen met een lage ses de uitdagingen rond het wonen, welzijn en gezondheid in de nabije toekomst goed vorm te geven.

Lokale aanpakken

In 2021 ondersteunde Pharos, samen met Platform31 bij enkele lokale aanpakken met expertise. Er is behoefte aan kennisontwikkeling en duiding over de ontwikkelingen: Wat vraagt dit van wonen, welzijn, zorg en publieke gezondheidszorg? Hoe gaan we de uitdaging aan om over 10 jaar nog voldoende te bieden? Lukt dat binnen de huidige mogelijkheden? Wie is er aan zet?

Webinar Oudere migranten: wie is aan zet?

Dit webinar stelt de vraag ‘Wie is aan zet?’ centraal. In de plenaire sessie schetst Peter Kruithof, afdelingshoofd directie LZ VWS, de uitdagingen voor de komende 10 jaar op het gebied van ouderen. Lucia Lameiro Garcia, coördinator van het NOOM Netwerk van Organisaties van Oudere migranten, houdt een pleidooi voor aandacht voor oudere migranten in de komende 10 jaar. Het panel bestaat uit:

  • Andor Kwee (programmamanager ouderenhuisvesting gemeente Amsterdam)
  • André Mannak (inkoper Langdurige Zorg ZilverenKruis Zorgkantoor)
  • Diane Noordink (Manager Zorg Carintreggeland WMO maatwerkvoorzieningen)
  • Karin Dijkstra (Associate lector Verpleegkunde Saxion hogeschool)

Praktijkvoorbeeld – Bestuurdersnetwerk in Zwolle

In Zwolle is een uniek netwerk van bestuurders van zorgorganisaties tot stand gekomen. Patrick van Tricht, senior beleidsadviseur in Zwolle, maakte coördinatie van het netwerk mogelijk. Coördinatie ligt in handen van Diana Codfried. In dit interview vertellen zij over het succes van dit netwerk.

Naar boven