Datum

Van Ooijen in gesprek met inwoners van Utrecht over chronische stress

Datum

‘Stress vreet me echt op’, dat vertelde een inwoner van Utrecht gisteren aan Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tijdens het bezoek van Van Ooijen aan de Utrechtse wijk Overvecht maakten verschillende Utrechters inzichtelijk hoe groot de invloed van chronische stress is op hun leven.

Van Ooijen in gesprek met bewoners

Van Ooijen bezocht Utrecht om in gesprek te gaan met mensen met meerdere complexe problemen, waardoor zij langdurig stress ervaren. Dit heeft gevolgen voor hun kwaliteit van leven en voor hun gezondheid. Door met de bewoners te spreken kwam Van Ooijen meer te weten over wat hij kan betekenen als het gaat om het mentaal welbevinden van deze mensen en hoe hij hen zo goed mogelijk kan ondersteunen.

Vicieuze cirkel bij stress

Een bewoner beschreef tijdens het gesprek de vicieuze cirkel bij stress (zie afbeelding) waarin hij terecht is gekomen: ‘Het is een opeenstapeling van problemen. Ik heb schulden en kan niet goed lezen en schrijven, daardoor snap ik brieven van deurwaarders bijvoorbeeld niet waardoor ik nog meer schulden, gezondheidsproblemen en stress krijg. Zelfs kleine alledaagse dingen zijn dan stressvol, zoals het kopen van een cadeautje voor je kind.’

Niet praten óver, maar mét

Uit de verhalen van de bewoners bleek ook hoe belangrijk het is dat niet alleen óver bewoners gesproken wordt, maar ook mét hen. Alleen als beleidsmakers, professionals in zorg- en welzijn en bewoners samenwerken ontstaan er passende oplossingen. Per wijk moet worden gekeken wat nodig is, vond iedereen. Een ervaringsdeskundige: ‘Ik werk sinds kort als vrijwilliger in de buurt. Zelf heb ik ook veel stress gehad door verschillende problemen. Mensen komen daardoor makkelijker naar mij toe dan naar een professionele hulpverlener om hun verhaal te vertellen, ik luister en kan ze dan koppelen aan iemand van het buurtteam’.

Bereiken en betrekken

Om gezondheidsachterstanden te verkleinen, is het belangrijk om mensen met een lagere maatschappelijke positie of een migratieachtergrond te bereiken en betrekken. In deze infosheet lees je meer over de vier bouwstenen van bereiken en betrekken.

Naar boven