Datum

Veilig zwemmen: Voorkom verdrinking bij jonge nieuwkomers

Datum

In Nederland verdrinken per jaar gemiddeld 87 mensen. In de afgelopen jaren hadden veel van hen een niet-westerse achtergrond. Bij tieners met een niet-westerse achtergrond is de sterfte door verdrinking ruim zeven keer zo hoog als onder tieners met een Nederlandse achtergrond. Ook dit jaar vragen we aandacht voor zwemveiligheid. In onze vernieuwde handreiking ‘Zwemveiligheid Nieuwkomers’ lees je wat jij daar in jouw gemeente aan kunt doen.

Geen zwemdiploma

Veel kinderen en jongeren zullen deze zomer het water opzoeken. In het zwembad, maar ook in de open lucht. Dat kan gevaarlijk zijn. Veel nieuwkomers kunnen minder goed zwemmen dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Vaak hebben zij geen zwemdiploma. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat nieuwkomers:

  • Zwemlessen niet altijd kunnen betalen.
  • Niet weten waar kinderen zwemles kunnen volgen. Bijvoorbeeld omdat informatie hierover alleen in het Nederlands te vinden is.
  • Uit een land komen waar zwemles en gemengd zwemmen niet gangbaar zijn.

Wat kun je doen?

Zwemmen is leuk, en het ziet er makkelijk uit. Maar dat is het niet. Daarom is het belangrijk dat we mensen meer vertellen over het gevaar van water. En hoe belangrijk het is dat je kunt zwemmen voordat je in het water springt.

We werken sinds een aantal jaar samen met GGD GHORVeiligheidNLNationale Raad Zwemveiligheid en het COA om deze boodschap te delen. We helpen gemeenten en professionals in zorg, welzijn en onderwijs om inwoners meer te vertellen over zwemveiligheid.

Deze video helpt je om het gesprek over veilig zwemmen te voeren:

Een Engelse versie van de video vind je in deze playlist. Vertalingen in Arabisch, Frans, Farsi, Tigrinya en Russisch zijn binnenkort beschikbaar.

Ook hebben we verschillende andere materialen:

Heb je vragen over deze materialen of over het onderwerp?

Mail dan naar Anna de Haan.

Naar boven