Vooral hoger opgeleiden hebben baat bij ouderenzorg

“In Nederland hebben we een zorgstelsel rond ouderen gebouwd dat vooral gericht is op hoger opgeleide, zelfredzame mensen” zegt Patricia Heijdenrijk. Mensen die zich door lastige protocollen, veel papierwerk en regels heen kunnen worstelen. Het is dan ook geen wonder dat het SCP concludeert dat een deel van de thuiswonende ouderen geen passende zorg krijgt.

Het is hoog tijd dat dat verandert. Alleen dan is ouderenzorg niet alleen meer een luxe voor hoogopgeleiden, maar een vanzelfsprekendheid voor alle ouderen. Ook die met een lage opleiding, laag inkomen of een migratieachtergrond.

Onbegrijpelijk zorgstelsel

Bij veel ouderen is oud worden niet het begin van de problemen.  Zij hadden al moeite om rond te komen, maar hebben ook nog diabetes, beginnende dementie én een versleten knie. Voor hen is hulp hard nodig. Maar vaak hebben zij nog nooit van de Wmo of de Wlz gehoord, en als ze de wetten al kennen, hebben ze geen idee hoe zo’n tegemoetkoming werkt. Als de zorg en haar protocollen zo complex blijven, zal het SCP over een paar jaar exact hetzelfde concluderen in haar vervolgonderzoek.

De zorg moet simpeler, begrijpelijker en inclusiever. Het is een grote opgave waaraan we gewoon moeten gaan beginnen;

  • Het ministerie van VWS moet ouderenzorgbeleid mét laagopgeleide ouderen schrijven. Alleen zo kunnen zij hun hoogopgeleide bril afzetten voordat ze budgetkeuzes maken;
  • Zorgverzekeraars moeten langere consulten vergoeden waarin zorgprofessionals met ouderen kunnen bespreken wat zij nodig hebben.
  • Gemeenten en overheden moeten informatie over bijvoorbeeld de Wmo in begrijpelijke taal (B1, meerdere talen) herschrijven.
Naar boven