Datum

‘Waardevolle en goed uitvoerbare’ JGZ-interventie SamenStarten erkend als theoretisch goed onderbouwd

Datum

SamenStarten is ‘theoretisch goed onderbouwd’. De Erkenningscommissie noemt de interventie voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) ‘waardevol en goed uitvoerbaar’, en roemt de positieve benadering en de samenwerking tussen de diverse ketenpartners.

Met SamenStarten van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) ondersteunen jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen de psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte. Het is een domeinbrede insteek waarin professionals rekening houden met de brede context waarin een kind opgroeit. Dat betekent dat zij ook kijken naar de gezondheid, leefomgeving en sociaaleconomische status van ouders.

Opbouwen vertrouwensband

De beleving en ervaring van de ouders staan centraal bij deze aanpak. “Het bewust opbouwen van een vertrouwensband met de ouders is een belangrijk onderdeel van SamenStarten. Wanneer het kind 8 weken oud is, wordt uitgebreid stilgestaan bij hoe het met de ouders gaat. Hierbij is aansluiten bij ouders van groot belang. Wat goed gaat, wordt benadrukt. Bij wat minder goed gaat, wordt besproken of extra hulp nodig is”, zegt Natascha Hensen van het NCJ.

“Je vraagt vanaf de geboorte aan ouders hoe het met ze gaat. In brede zin. Hun ervaring is leidend”, vertelt Marjolein Keij, senior adviseur jeugd bij Pharos. Zij was voorheen projectleider en onderzoeker bij het programma, dat wordt gecoördineerd door het NCJ. “Zo geef je ouders de kans om zelf om hulp te vragen, bijvoorbeeld om schuldhulpverlening als dat is wat ze nodig hebben.”

App geeft ouders regie

SamenStarten helpt JGZ-professionals om op een gestructureerde manier een positief gesprek met de ouders te voeren. Wanneer ouders aangeven verder in gesprek te willen, kan de JGZ-professional een huisbezoek brengen. De professional denkt met de ouder mee in het vinden van een passende oplossing.

De SamenStarten app kan ondersteunen tijdens dat gesprek. Ouders geven in de app aan de hand van plaatjes aan wat voor hen belangrijke gespreksonderwerpen zijn. In een oplossingsgericht gesprek verkennen ouders en verpleegkundigen de eerste stappen die gezet kunnen worden. Met behulp van de app krijgen de ouders de regie over het gesprek. De app is ook toegankelijk en begrijpelijk gemaakt voor laaggeletterde ouders.

De SamenStarten app is zo een goed voorbeeld van eHealth4All, dat als doel heeft om eHealth toegankelijk en beschikbaar te maken voor iedereen. Ook voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, voor wie Nederlands niet de eerste taal is, of mensen die minder digitale vaardigheden hebben.

Theoretisch goed onderbouwd

‘Theoretisch goed onderbouwd’ is een van de vier niveaus waarop de Erkenningscommissie – waar Pharos aan deelneemt – interventies keurt. De Erkenningscommissie Interventies bestaat uit tien deelcommissies. Elke deelcommissie heeft expertise op een specifiek terrein. De leden van de deelcommissies zijn deskundigen uit de wetenschap, het beleid en de praktijk.

Lees meer over SamenStarten, de SamenStarten App en de Erkenningscommissie op de website van NCJ.

Naar boven