Drs. Carla Pelgrom

Strategisch adviseur /projectleider

Actief in het brede sociale domein, met werkervaring binnen gemeenten en de JGZ. Inhoudelijke kennis op het gebied van jeugd en preventie.

Ervaren procesbegeleider en adviseur.

Betrokken bij thema's

Kansrijke startGezond opgroeien