Drs. Carla Pelgrom

Strategisch adviseur /projectleider

Actief in het brede sociale domein, met werkervaring binnen gemeenten en de JGZ. Inhoudelijke kennis op het gebied van jeugd en preventie.

Ervaren procesbegeleider en adviseur.