Verschilmakers Kansrijke Start

Maak het verschil!

Samen zetten we ons in voor een kansrijke start voor alle kinderen. In oktober 2023 bestaat het actieprogramma Kansrijke Start 5 jaar. Het thema van de week waarin we dit vieren is ‘Maak het verschil!’.

Wat heeft Kansrijke Start de afgelopen 5 jaar opgeleverd voor (aanstaande) gezinnen in complexe situaties? Merken zij het verschil? En hoe zit dat met mensen die zorg en ondersteuning bieden aan deze (aanstaande) gezinnen? Wat is in hun werkwijze veranderd en bereiken en ondersteunen ze (aanstaande) gezinnen daardoor eerder en beter?

Impuls Verschilmakers

Initiatieven die het verschil maken binnen een kansrijke start-aanpak, maken we graag zichtbaar en stimuleren we zich verder te ontwikkelen. Hiervoor stellen we de impuls Verschilmakers Kansrijke Start beschikbaar. De impuls reiken we uit aan lokale coalities die een goede manier hebben gevonden om (aanstaande) gezinnen passend te ondersteunen tijdens de eerste 1000 dagen.

Er zijn 3 impulsen beschikbaar:

  • 2 van € 7.500
  • 1 van € 10.000

De uitslag van de winnende verschilmakers maken we bekend tijdens de feestelijke afsluiting van de week op vrijdag 3 november.

Samen met Pharos zullen de gekozen initiatieven uitgewerkt en overdraagbaar gemaakt worden. Zodat ook andere lokale coalities dit initiatief kunnen toepassen.

Meedoen?

Ken jij een succesvol initiatief dat het verschil maakt? Of heb je als lokale coalitie zelf een initiatief ontwikkeld? Meld je hieronder dan aan en maak kans op de impuls Verschilmakers Kansrijke Start!

Om mee te kunnen doen is het belangrijk dat dit initiatief:

  • succesvol is in het bereiken en ondersteunen van (aanstaande) gezinnen tijdens de 1e 1000 dagen;
  • al bestaat op lokaal of regionaal niveau;
  • meerwaarde heeft voor andere Kansrijke Start coalities.

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober 2023 door het invullen van onderstaand formulier.

Een selectiecommissie bekijkt de inzendingen. Die commissie bestaat uit verschillende Kansrijke Start-samenwerkingspartners, waaronder ervaringsdeskundigen uit de landelijke Spiegelgroep. Tijdens de week van 5 jaar Kansrijke Start van 30 oktober tot en met 3 november maken we bekend welke initiatieven de impuls zullen ontvangen.

Aanmelden Verschilmakers Kansrijke Start

  • Max. bestandsgrootte: 64 MB.

Naar boven