Stage of werkervaringsplaats

We bieden studenten graag een stage of werkervaringsplaats. Daar profiteren wij ook van: we doen actuele kennis op uit verschillende wetenschappelijke vakgebieden. Ook als je net bent afgestudeerd of als je herintreder bent, bieden we je mogelijkheden.

Diverse opdrachten met begeleiding

We hebben jaarlijks ruimte voor 7 fte aan stage- en werkervaringsplaatsen waarbij we relevante begeleiding bieden. De vorm van een stage kan verschillend zijn, afhankelijk van jouw interesse en onze behoefte aan ondersteuning. Het kan bijvoorbeeld gaan om een literatuurstudie, een onderzoek met interviews of het maken van een rapportage. Pharos verleent geen directe hulp of zorg. Wij bieden dan ook geen stages of werkervaringsplaatsen voor deze activiteiten.

Voorwaarden voor een stage of werkervaringsplaats

 • Je volgt een relevante opleiding (of hebt er recent een afgerond). Onze stagiaires zijn vaak universitair student, maar dat is geen harde eis.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep van Pharos, die bestaat uit onder anderen migranten, vluchtelingen, laaggeletterden en mensen met een lage opleiding. In je profiel vinden we voldoende raakvlakken met het werkveld van Pharos.
 • Je hebt gedegen kennis van de Nederlandse taal

Vergoeding

Voor de stagevergoeding volgen we de cao voor geestelijke gezondheidszorg: € 333,- bruto per maand bij een fulltime stage (36 uur per week). Voor een werkervaringsplaats geldt hetzelfde bedrag. Heb je geen ov-jaarkaart? Dan kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer zoals genoemd in de cao en onze reis- en verblijfskostenregeling.

Ben je geïnteresseerd in een stage of werkervaringsplek?

Mail dan naar de afdeling HR: HRM@pharos.nl. Voor meer informatie kun je ons ook bellen via (030) 234 98 00. Wij vragen je om zo concreet mogelijk aan te geven wat jouw interessegebieden zijn, welk soort stage van toepassing is of welke activiteiten/thema’s/programma’s je aanspreken. Wij ontvangen graag ook informatie over de omvang en termijn van de stage en de eisen die jouw opleiding stelt.

Vervolgstappen

Als wij een stageverzoek ontvangen, kijken wij of we een match kunnen maken tussen je opleidingseisen, interesses en leerdoelstellingen aan de ene kant en de behoefte aan ondersteuning bij onze afdelingen en programma’s aan de andere kant. Is er geen match? Dan wijzen wij het verzoek af. Vaak ligt de afwijzing niet aan de relevantie van een profiel maar puur aan het feit dat vraag en aanbod niet overeenkomen.

Voorbeelden stage- werkervaringsopdrachten

 • Onderzoek naar participatie van migranten en laagopgeleiden binnen patiëntenorganisaties en cliëntenraden.
 • Literatuuronderzoek naar de participatie van laaggeletterden bij patiëntenorganisaties in de VS, Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië.
 • Verzamelen van (begrijpelijk) voorlichtingsmateriaal en plaatsen op huisarts-migrant.nl
 • Ontwikkelen/aanpassen van een instrument waarmee de overbelasting van de mantelzorgers van patiënten met een migrantenachtergrond gemeten kan worden. Het doel is om de communicatie tussen de zorgverleners en mantelzorgers te verbeteren, overbelasting te voorkomen en het oplossen daarvan te bespreken.
 • In kaart brengen van veelbelovende strategieën en hulpmiddelen die door apotheekteams gebruikt worden bij de uitleg over medicatie en begeleiding van laaggeletterden.
 • In kaart brengen van de inbedding van het thema vgv (vrouwelijke genitale verminking) in zorggerelateerde opleidingen.
 • Een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de handreiking ‘Werken met vluchtelingen in de wijk’ voor professionals in de eerstelijn en maatschappelijk werkers. Deze is bedoeld voor de hulpverleners aan vluchtelingen met psychische problematiek.
 • Analyse van materialen op toegankelijkheid en begrijpelijkheid.
 • Het samenbrengen van professionals, mantelzorgers en ouderen met een migrantenachtergrond om diverse thema’s met elkaar in een leergemeenschap te bespreken.
 • De psychische en fysieke klachten die besneden vrouwen hebben en het ziekte-inzicht van de vrouwen zelf.
 • Ervaringen van vrouwen met de VGV-zorg binnen Nederland en hun verwachtingen en ervaringen met de huisarts.
 • Procesevaluatie van de mentormethode Welkom op school uitvoeren.
 • Onderzoek naar eenzaamheid onder de (migranten)ouderen. Het organiseren van minisymposia over dementie.
Naar boven