Super! Jij weet jouw weg online wel te vinden, anders had je deze Paasei-pagina niet gevonden.

Voor een grote groep mensen is deze zoektocht een stuk ingewikkelder. 18% van de mensen ouder dan 12 jaar heeft namelijk moeite met het gebruik van computers en internet. 12% van de mensen met basisonderwijs of vmbo heeft nog nooit internet gebruikt.

Een online Paasei-zoektocht is nog niet zo noodzakelijk, maar veel onderdelen van de gezondheidszorg verplaatsen zich naar de digitale wereld. eHealth is juist voor de grote groep mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden kansrijk. Het brengt zorg letterlijk dichterbij. Maar op dit moment zijn de meeste eHealth toepassingen nog ingewikkeld en lastig te gebruiken voor mensen met basisonderwijs of vmbo, beperkte gezondheidsvaardigheden, ouderen of mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond.

Programma eHealth4ALL

Met het programma eHealth4ALL ondersteunen en stimuleren wij de ontwikkelen van eHealth toepassingen, met oog voor iedereen.

Kijk door de ogen van een taalambassadeur

Wij werken vaak samen met taalambassadeurs. Dit zijn (ex)-laaggeletterden die voorlichtingsmateriaal en eHealth-toepassingen testen. Door hun ervaring weten zij waar mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of moeite hebben met computers tegenaan kunnen lopen. Doe de quiz hieronder en kijk door de ogen van een taalambassadeur naar een online patiëntportaal.

Naar boven