Sensitieve zorg voor gezinnen in de eerste 1000 dagen

Hoe kunnen we kwetsbare zwangeren en jonge ouders beter bereiken? Hoe sluiten we beter aan bij hun belevingswereld? Rond deze vragen draait het symposium ‘Sensitieve zorg voor gezinnen in de eerste 1000 dagen’, georganiseerd door NCJ, TNO en Pharos. Deze bijeenkomst werd op vrijdag 27 september 2019 bijgewoond door een brede groep professionals uit zowel geboortezorg als sociaal domein.

Een kansrijke start voor alle gezinnen in Nederland, hierop richten we onze pijlen. Omdat we weten dat de ontwikkeling van een kind in de eerste 1000 dagen van grote invloed is op de gezondheid en kansen in het verdere leven. En omdat de kansen op een gezonde zwangerschap, geboorte en start in Nederland niet gelijk verdeeld zijn. Juist daarom is het zo belangrijk dat kwetsbare gezinnen de hulp krijgen die ze nodig hebben om hun kind een goede start te geven.

Tijd om het verschil te maken

Bart Looman programmamanager Gezond Opgroeien van Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen: “We hebben een ontzettend goed zorgsysteem en hartstikke goede uitkomsten. Internationaal gezien doen we het niet slecht. Toch bestaan er binnen ons land heel grote gezondheidsverschillen. Ondanks al onze inspanningen worden armoede en ongezondheid nog steeds van ouders op kinderen doorgegeven. Voor mensen met een migratieachtergrond geldt dat des te meer. Ons systeem van zorg en ondersteuning moet dus meer sensitief zijn om hierin verschil te kunnen maken.”

Maar kijken we niet teveel met een westerse en hoogopgeleide bril?

Volgens Looman beseffen we in het werken met ouders en kinderen lang niet altijd, dat we een norm hebben over wat goed is. En dat die norm van invloed is op de manier waarop we zorg en ondersteuning aanbieden. “Kan het zijn dat onze adviezen niet altijd goed aansluiten, doordat we kijken met een westerse en hoogopgeleide bril?”

Betere aansluiting met kwetsbare zwangeren en jonge gezinnen kunnen we bereiken met:

Praktijkvoorbeelden van cultuur- en stress-sensitieve zorg

Kansen in de eerste 1000 dagen volgens drie professionals

Naar boven