Praktijkvoorbeelden van cultuur- en stress-sensitieve zorg

Centering Pregnancy en Centering Parenting

Steeds meer verloskundigen en JGZ-organisaties in het land zijn nieuwsgierig of ronduit enthousiast over Centering: het aanbieden van de medische basiszorg voor zwangeren of jonge ouders in een groep, waarbij deelnemers een heel actieve rol en inbreng hebben. Sinds 2011 is het aantal verloskundigenpraktijken dat Centering Pregnancy aanbiedt dan ook sterk toegenomen. En sinds vijf jaar zijn ook JGZ-organisaties aan het pionieren met Centering Parenting. Centering is als interventie opgenomen in het Actieprogramma Kansrijke start.
www.centeringhealthcare.nl

Meer weten over de praktijkervaringen met Centering Parenting van zowel ouders als professionals en de resultaten van onderzoek van TNO? Lees dan deze uitgave

Eerste 1000 dagen-programma van Stichting Amal

‘Ma’maatjes’ (vrijwillige vertrouwenspersoon) ondersteunen aanstaande moeders en vaders bij een evenwichtige zwangerschap en opvoeding, zodat het toekomstige kind gezond en in een stabiele omgeving kan opgroeien. Zij bespreekt verschillende thema’s met de (aanstaande) ouders. Aan bod komt bijvoorbeeld: gezondheid, hechting, voeding, hygiëne, ontspanning, ouderschap & verantwoordelijkheid, materiële zaken, socialisatie kind, sociaal netwerk, intimiteit, communicatie en omgangsvormen binnen het gezin.

Stichting Al Amal is een onafhankelijke organisatie die de participatie van bewoners met een migratieachtergrond wil bevorderen. Zij richt zich op diegenen die er niet in slagen op eigen kracht hun weg in de Nederlandse samenleving te vinden.
www.al-amal.nl

Centering voor Eritrese zwangeren

Amsterdamse verloskundigen ervoeren dat zij Eritrese zwangeren geen goede zorg kunnen bieden door de taalbarrière en culturele kloof. Het samenwerkingsverband van eerstelijns verloskundigen in Amsterdam & Amstelland (EVAA) besloot daarom om een Centering Pregnancy-groep voor Eritrese zwangeren te laten ontwikkelen. In april 2019 ging de derde groep van start, begeleid door een verloskundige en een Eritrese co-begeleider. De vrouwen praten hier vrijelijk met elkaar over zwangerschap, bevalling, geboortezorg en het leven met een baby in Nederland. Ze praten hier ook met elkaar over hoe ze tegen besnijdenis aankijken. Inmiddels is in Amsterdam nu ook een Centering Parenting-groep voor de Eritrese moeders gestart. Een aantal van hen volgt sinds kort de opleiding Helpende Zorg & Welzijn bij ROC.
Lees de reportage in NRC over Centering Pregnancy voor Eritrese zwangeren in Amsterdam.

Geboortezorg EigenWijs

Een kraamzorgorganisatie die zich specifiek richt op zorg aan kwetsbare ouders. De kraamverzorgenden zijn extra opgeleid om moeders met psychische, sociale en medische indicaties extra ondersteuning te kunnen bieden. Door in de intakefase een extra huisbezoek te doen, bereidt EigenWijs de toekomstige kraamvrouw voor op de kraamtijd en wordt de ondersteuningsvraag in kaart gebracht. “Door doorlopend te communiceren met ketenpartners bieden we tijdens de kraamtijd zorg op maat.” Bekijk de Infographic of lees de brochure voor verwijzers op www.geboortezorgeigenwijs.nl

VoorZorg voor zwangeren die veel problemen tegelijk hebben 

VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind, totdat het kind 2 jaar oud is.

De VoorZorg-verpleegkundige met ervaring in de JGZ komt geregeld bij de (aanstaande) moeder op huisbezoek: tijdens de eerste zes weken na de geboorte wekelijks, daarvoor en daarna eens per twee weken. Deze bezoeken duren gemiddeld één tot anderhalf uur. VoorZorg is onderzocht en effectief gebleken voor preventie kindermishandeling en verbetering van de gezondheid van moeder en kind.
www.ncj.nl/voorzorg

Naar boven