Incompany training

Interculturele competenties – communicatie rondom zorg en ziektebeleving

Je krijgt kennis en inzicht in de rol van de cliënt/patiënt en de zorgverlener en/of mantelzorger. Zo ben je in staat om op een open en effectieve manier in gesprek te gaan en te motiveren tot gezondheidsbevorderlijk gedrag en therapietrouw.

 • Professionals in zorg en welzijn (ggz, fysiotherapie, opvoedondersteuning, etc.)
 • 1 dag

Waarom deze training?

Het beeld van welzijn, ziekte en beperking/handicap is niet in alle culturen hetzelfde. Welke betekenis wordt er gegeven aan ziekte? Hoe gedraagt een cliënt/patiënt zich als hij ziek is en welke hulpverlening zoekt hij? Bepaalde groepen migranten kunnen een heel andere beleving hebben van ziekte en gezondheid dan westers opgeleide zorgverleners gewend zijn. Dit kan onbegrip en spanning met zich meebrengen tussen de zorgverlener en de cliënt en leiden tot bijvoorbeeld therapieontrouw. Zicht hebben op de betekenis die de cliënt/patiënt geeft aan ziekte, hoe hij zich gedraagt en dit kunnen plaatsen binnen de culturele context helpt je om je werk beter uit te kunnen voeren.

Inhoud van de training

 • De betekenis van ziekte in andere culturen en de rol van de zieke en de hulpverlener en/of mantelzorger.
 • Voor- en nadelen van de eigen en andere culturele gewoonten.
 • Communicatie met cliënten en hun mantelzorgers.
 • Hoe culturele gebruiken en ideeën rond ziekte en gezondheid kunnen doorwerken in de klachten.

Opzet en werkwijze

 • Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
 • We oefenen met interactieve werkvormen en optioneel met een trainingsacteur.
 • De training is praktisch van opzet. je kunt het geleerde meteen in praktijk brengen.
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Ze nodigen je uit vragen en twijfels te delen.
 • Maximaal 8-15 deelnemers.
 • Op verzoek van de opdrachtgever ontvangen deelnemers een certificaat van deelname.

Contact en kosten

Voor meer informatie en een kostenopgave neem je contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

‘Zeer verhelderend. Deze training zet mij weer aan tot nadenken over mijn beroepshouding.’

Meer informatie

Bekijk al onze trainingen

Preventie en zorg chronische aandoeningen