Incompany training

Interculturele competenties – communicatie rondom zorg en ziektebeleving

Je krijgt kennis en inzicht in de rol van de cliënt/patiënt en de zorgverlener en/of mantelzorger. Zo ben je in staat om op een open en effectieve manier in gesprek te gaan en te motiveren tot gezondheidsbevorderlijk gedrag en therapietrouw.

 • Professionals in zorg, welzijn of sociaal domein
 • 1 dag
 • De training is geaccrediteerd met 6 punten

Waarom deze training?

Het beeld van welzijn, ziekte en beperking/handicap is niet in overal hetzelfde. Welke betekenis wordt er gegeven aan ziekte? Hoe gedraagt een cliënt/patiënt zich als hij ziek is en welke hulpverlening zoekt hij? Cliënten/patiënten met een migratieachtergrond kunnen een heel andere beleving hebben van ziekte en gezondheid dan in Nederland opgeleide zorgverleners gewend zijn.

Dit kan onbegrip en spanning met zich meebrengen tussen de zorgverlener en de cliënt/patiënt en leiden tot bijvoorbeeld therapieontrouw, tot een vastlopende re-integratie van een zieke werknemer of een verstoorde relatie met een ouder van een kind van een beperking.

Zicht hebben op de betekenis die de cliënt/patiënt geeft aan ziekte of beperking, hoe hij zich gedraagt en dit kunnen plaatsen binnen de culturele context, helpt zorgverleners om hun werk beter uit te kunnen voeren.

 

Inhoud van de training

 • Je leert de betekenis kennen die ‘ziekte of beperking’ in andere culturen kan hebben;
 • Je krijgt kennis en inzicht in de rol van de zieke en/of de mantelzorger, als ook de rol van de zorgverlener;
 • Je krijgt inzicht hoe andere culturele gebruiken en ideeën rond ziekte en gezondheid kunnen doorwerken in de klachten en het hulpzoekgedrag;
 • Je krijgt inzicht in de stressoren die een migratie-achtergrond met zich mee kan brengen.
 • Je maakt kennis met de voor- en nadelen van de eigen en andere culturele gewoonten;
 • Je krijgt handvatten en tips voor een open en effectieve communicatie met cliënten/patiënten en hun mantelzorgers, gericht op motivatie tot gezondheidsbevorderlijk gedrag en therapietrouw.

Opzet en werkwijze

 • Deze training gaat niét uitgebreid in op specifieke ziektebeelden per etnische of culturele groep. Maar geeft in meer algemene zin inzicht in beelden, gedrag, hulpzoekgedrag en verwachting rond ziekte of beperking. Daarnaast staat communicatie en het opbouwen van een relatie centraal.
 • Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
 • Deze eendaagse training wordt uitgevoerd door een ervaren trainer, die in het tweede dagdeel samenwerkt met een trainingsacteur.
 • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Ze nodigen je uit vragen en twijfels te delen.
 • Maximaal 8-15 deelnemers.
 • Op verzoek van de opdrachtgever ontvangen deelnemers een certificaat van deelname.

 

Accreditatie

De training is geaccrediteerd met 6 punten voor huisartsen en specialisten (ABAN), voor verpleegkundig specialisten (Accreditatiebureau V&V-VS), voor verpleegkundigen/verzorgden (Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals) en voor physician assistents (NAPA). Voor SKJ wordt de accreditatie nog aangevraagd.

Contact en kosten

Voor meer informatie en een kostenopgave neem je contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

‘Zeer verhelderend. Deze training zet mij weer aan tot nadenken over mijn beroepshouding.’

Meer informatie

Bekijk al onze trainingen

Preventie en zorg chronische aandoeningen

Naar boven