Workshop

Praktijkcheck toegankelijkheid voor laaggeletterden

Een huisartsenpraktijk is er voor alle patiënten. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw praktijk ook geschikt is voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven? Tijdens een praktijkcheck krijg je bezoek van één of twee ervaringsdeskundigen (taalambassadeurs) en een Pharos-adviseur. Zij beoordelen hoe toegankelijk jouw huisartspraktijk voor laaggeletterden is en geven adviezen voor verbetering.

  • Medewerkers van huisartsenpraktijken (één medewerker is aanspreekpunt)
  • 2-3 uur

Waarom een praktijkcheck toegankelijkheid voor laaggeletterden?

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Dat wil zeggen dat ze moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Voor hen is bijvoorbeeld het vinden van de weg in een praktijk, het lezen van (uitnodigings)brieven, het invullen van formulieren en het begrijpen van folders lastig. Pharos biedt ondersteuning bij het toetsen van de praktijkomgeving om in beeld te brengen hoe toegankelijk de praktijk is voor laaggeletterden.

Opzet praktijkcheck

De verschillende onderdelen van de praktijkcheck op een rij:

  • Voorafgaand aan de praktijkcheck wordt een korte vragenlijst opgestuurd, die wordt ingevuld door de contactpersoon van het gezondheidscentrum.
  • Tijdens het praktijkbezoek wordt een check uitgevoerd op basis van een door Pharos ontwikkelde checklist voor een praktijkevaluatie. Er wordt gelet op: telefoon, website, bewegwijzering, wachtkamer, inrichting en organisatie.
  • Tijdens de rondleiding door de contactpersoon geven de taalambassadeurs aan wat hen opvalt en hoe zaken beter kunnen.
  • Na de rondleiding volgt een gesprek met alle medewerkers. De taalambassadeurs vertellen hun persoonlijke verhaal en delen hun bevindingen.
  • Je krijgt een uitgebreid evaluatieverslag met suggesties en adviezen voor aanpassingen. Hiermee kan de praktijk zelf aan de slag om bijvoorbeeld een verbeterplan op te stellen en de aanpassingen door te voeren.
  • Na het toesturen van dit verslag worden in een telefonisch gesprek de tips en adviezen doorgenomen.
  • Na enkele maanden vindt een telefonische eindevaluatie plaats.

Contactgegevens

Wil jij je praktijk beter toegankelijk maken voor laaggeletterde patiënten? En wil je daarbij advies op maat van ervaringsdeskundigen? Mail dan voor meer informatie over een praktijkcheck naar: s.hundersmarck@pharos.nl of bel 030 234 9800.

Bekijk ook de video van GGD Gelderland-Zuid over een praktijkcheck.

Naar boven