Open training

Stoppen met roken. Hoe help je de kwetsbare roker?

Wat kan jij als professional voor de meer kwetsbare roker betekenen? Wat zijn de goede vragen bij het intakegesprek? Hoe kan je een haalbare doelen stellen en hen goed coachen tijdens hun stoppoging?
Na deze training ben je beter in staat een roker met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een kwetsbare sociaaleconomische positie te motiveren en te begeleiden bij het stoppen met roken. Je intake en stoppen-met-roken plan is verbeterd en sluit beter aan op de mogelijkheden en behoeften van deze roker. Je hebt geleerd hoe je met minder taal en gebruik van andere vormen (zoals beeldmateriaal) concepten als tabaksverslaving simpel kan uitleggen.

 • Stoppen met roken coaches, poh-ers, (praktijk)verpleegkundigen, (huis)artsen, longartsen, verslavingsartsen
 • 2 dagdelen
 • Accreditatie voor SMR coaches en poh-ers wordt aangevraagd.

Waarom deze training?

Roken is een van de belangrijkste oorzaken voor latere gezondheidsproblemen. Mensen met een lagere sociaaleconomische positie roken vaker, zij hebben meer moeite om van het roken af te komen en zij ondervinden grotere gevolgen van het roken. Zij lijden bijvoorbeeld vaker aan een chronische ziekte zoals COPD als gevolg van het roken.

Mensen met een lagere sociaaleconomische positie gaan in Nederland 6 jaar eerder dood en leven 15 jaar korter in goed ervaren gezondheid. De anti-rook campagnes en de begeleiding om met roken te stoppen blijken voor deze groep minder succesvol te zijn.

Leerdoelen

Deelnemers hebben na deze training:

 • inzicht in de mogelijkheden van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden om informatie, adviezen en vragen te begrijpen;
 • geleerd om met een bredere blik naar mensen te kijken, door te vragen wat er speelt op lichamelijk, sociaal, maatschappelijk en geestelijk gebied;
 • geoefend om eenvoudige woorden te gebruiken, om abstracties te vermijden en om de terugvraagmethode toe te passen;
 • meer besef van het belang van een vertrouwensband, juist voor deze groep rokers;
 • de vragen die bij de intake aan de patiënt worden gesteld aangepast;
 • meer mogelijkheden om samen met de patiënt/cliënt een stopplan maken dat aansluit op de behoefte, het dagelijks leven en het niveau van de patiënt/cliënt;
 • geoefend met gesprekstechnieken om hun zelfvertrouwen te vergroten;
 • geoefend met gesprekstechnieken om te motiveren de gegeven adviezen op te volgen;
 • geoefend met het gebruik van beeldmateriaal en ondersteunende middelen.

Opzet en werkwijze

 • Het gaat om een training van twee dagdelen.
 • Deelnemers krijgen vóóraf en in de periode tussen de twee dagdelen huiswerkopdrachten.
 • We werken samen met een ervaren trainingsacteur;
 • We werken met vragen, ervaringen en casuïstiek uit de praktijk van de deelnemers;
 • De training is praktisch van opzet. Je kunt het geleerde meteen in de praktijk brengen;

Datum, tijd, locatie en kosten

Op dit moment is deze training niet ingepland.
Kosten: 450 euro per deelnemer.

Accreditatie

Accreditatie voor Stoppen met Roken (SMR) coaches en poh-ers wordt aangevraagd. Bij voldoende belangstelling is uitbreiding van accreditatie voor andere beroepsgroepen mogelijk.

Contact

 • De training gaat door bij ten minste 8 deelnemers
 • Deze training kan ook incompany worden aangeboden. Neem daarvoor contact op met training@pharos.nl of 030-234 9800.