Incompany training

Stoppen met roken. Hoe help je de roker met beperkte gezondheidsvaardigheden?

Wat kan jij als professional voor deze roker betekenen? Wat zijn de goede vragen bij het intakegesprek? Hoe kan je een haalbare doelen stellen en hen goed coachen tijdens hun stoppoging?

Na deze training ben je beter in staat een roker met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een kwetsbare sociaaleconomische positie te motiveren en te begeleiden bij het stoppen met roken. Je intake en stoppen-met-roken plan is verbeterd en sluit beter aan op de mogelijkheden en behoeften van deze roker. Je hebt geleerd hoe je met minder taal en gebruik van andere vormen (zoals beeldmateriaal) concepten als tabaksverslaving simpel kan uitleggen.

 • SMR-coaches, poh-ers, praktijkverpleegkundigen
 • 2 dagdelen en voorbereidende opdrachten
 • SMR-partnership, NVvPO en V&V

Waarom deze training?

Roken is een van de belangrijkste oorzaken voor latere gezondheidsproblemen. Mensen met een lagere sociaaleconomische positie roken vaker, zij hebben meer moeite om van het roken af te komen en zij ondervinden grotere gevolgen van het roken. Zij lijden bijvoorbeeld vaker aan een chronische ziekte zoals COPD als gevolg van het roken.

Mensen met een lagere sociaaleconomische positie gaan in Nederland 6 jaar eerder dood en leven 15 jaar korter in goed ervaren gezondheid. De anti-rook campagnes en de begeleiding om met roken te stoppen blijken voor deze groep minder succesvol te zijn.

Leerdoelen

Deelnemers hebben na deze training:

 • inzicht in de mogelijkheden van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden om informatie, adviezen en vragen te begrijpen;
 • geleerd om met een bredere blik naar mensen te kijken, door te vragen wat er speelt op lichamelijk, sociaal, maatschappelijk en geestelijk gebied;
 • geoefend om eenvoudige woorden te gebruiken, om abstracties te vermijden en om de terugvraagmethode toe te passen;
 • meer besef van het belang van een vertrouwensband, juist voor deze groep rokers;
 • de vragen die bij de intake aan de patiënt worden gesteld aangepast;
 • meer mogelijkheden om samen met de patiënt/cliënt een stopplan maken dat aansluit op de behoefte, het dagelijks leven en het niveau van de patiënt/cliënt;
 • geoefend met gesprekstechnieken om hun zelfvertrouwen te vergroten;
 • geoefend met gesprekstechnieken om te motiveren de gegeven adviezen op te volgen;
 • geoefend met het gebruik van beeldmateriaal en ondersteunende middelen.

Voor wie?

De training is voor professionals die de volledige begeleiding geven aan mensen die willen stoppen met roken (intake en stopplan): SMR-coaches, poh-ers, praktijkverpleegkundigen.

Belangstellende huisartsen wordt aangeraden deze training samen met de poh-er te volgen. De training is ook voor verslavings- of longartsen, longverpleegkundigen.

Opzet en werkwijze

 • De training kan ook online worden uitgevoerd.
 • Het gaat om een training van twee dagdelen.
 • Deelnemers krijgen vóóraf en in de periode tussen de twee dagdelen voorbereidende opdrachten. Het is belangrijk hier rekening mee te houden. Het gaat om circa 3 uur per bijeenkomst.
 • We werken samen met een ervaren trainingsacteur.
 • We werken met vragen, ervaringen en casuïstiek uit de praktijk van de deelnemers.
 • De training is praktisch van opzet. Je kunt het geleerde meteen in de praktijk brengen.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd voor SMR-coaches (Partnership SMR 8 punten), voor praktijkondersteuners (NVvPO: 10 punten).

Het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals heeft deze training geaccrediteerd met 6 punten (Scholing Scholing Longverpleegkunde, Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek, Scholing Praktijkverpleegkunde).

Contact en kosten

Neem voor meer informatie en een kostenopgave contact op met de coördinator trainingen (030) 234 98 00 of training@pharos.nl.

Naar boven