Zorgen voor een ondersteunend beleid

Eigen karakter school

Iedere school heeft een eigen karakter, deels expliciet en deels impliciet. Het ontwikkelen van een aanpak welbevinden moet passen bij het karakter van een specifieke school. Daarom ziet het beleid rond welbevinden er op iedere school anders uit.

Schoolbrede, integrale aanpak

Wat leerlingen en schoolpersoneel nodig hebben hangt onder andere samen met de achtergrond van de leerlingen, de school en het personeel. Welbevinden vraagt op iedere school om een schoolbrede en integrale benadering, waarbij iedereen, van leerling tot docent tot ouders, wordt betrokken.

Analyse van behoeften

Het raadzaam om een analyse te maken van wat nodig is in school, en om aandacht te besteden aan het welbevinden en de professionalisering van het schoolteam. Maar ook het organiseren van inspraak door leerlingen en een bepaalde inrichting van de school, de kantine en het schoolplein dragen bij aan een beter gevoel van welbevinden.

Reis van de nieuwkomerskinderen

Als er veel vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers op school zitten moet binnen de aanpak voor welbevinden meer rekening worden gehouden met taal, traumatische gebeurtenissen, (tijdelijk) gebroken gezinnen, een migratieverhaal, etc. De reis van de nieuwkomers is vaak nog in volle gang, ze zitten nog midden in het proces om hun thuis te vinden. Die reis beïnvloedt de sociaalemotionele ontwikkeling van deze kinderen en jongeren sterk.

Schoolbrede en integrale aanpak

Iedereen wordt betrokken. Vormen kernteam en visie. Stappenplan en beleid.

Eigen welbevinden onderwijsprofessionals vanuit beleid gezien

Randvoorwaarden (groei, krimp, personeelstekorten)

Rekening houden met context van nieuwkomersschool. Groeien- en krimpen soms in een korte tijd, waardoor schoolleiders en IB-ers weleens onvoldoende toekomen aan het goed inwerken van nieuw personeel.

Inwerken nieuwe leerkrachten

Inrichten gebouw, kantine, schoolplein

Partnerschap tussen ouders/verzorgers en school

Hoe richt je mentoraat en oudercontact in (vanuit beleid gezien)?

Naar boven