Gezondheid statushouders


 Symposium Gezondheid Statushouders 14 juni 2018 in Nieuwegein | Meer info | Inschrijven


 

Het 'ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders' is een programma dat gemeenten (praktische) ondersteuning biedt bij het vormgeven van een integrale aanpak rondom de gezondheid en vitaliteit van statushouders in de gemeente en bestaat uit twee deelprogramma’s. Het praktische programmadeel wordt uitgevoerd door VNG/OTAV. Het kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders wordt uitgevoerd onder regie van Pharos in samenwerking met GGD GHOR Nederland.

Contact of vraag?

Ismail Simsek, programmamanager

 

"Als je aan nieuwe vluchtelingen vraagt waar ze in de eerste periode in Nederland behoefte aan hebben, is het antwoord: wijs me de weg, leg uit hoe het hier werkt, leer me de taal en laat me werken."

 

 

 

Foto's 
ktsdesign / 123RF Stockfoto
serrnovik / 123RF Stockfoto