Oudere migranten: Wie is aan zet?

De dubbele vergijzing en ontgroening in Nederland zetten de houdbaarheid van de zorg voor ouderen binnen 10 jaar onder druk. Hiernaast is deze vergrijzing ook gekleurd. Er komt een steeds grotere en meer diverse vraag naar (ouderen)zorg en steeds minder mensen die deze zorg ook daadwerkelijk kunnen geven. Hierdoor worden organisaties en overheden die verantwoordelijk zijn voor wonen, gezondheid en het welzijn van ouderen en hun mantelzorgers, in de komende jaren voor belangrijke uitdagingen en keuzes gesteld.

Er wordt in het land op verschillende plekken al hard gewerkt aan een meer preventieve, netwerkgerichte en integrale aanpak op het thema ouder worden. In 2020 inventariseerde Pharos in enkele regio’s hoe het er voor staat aan de hand van werktafels. We zagen dat overheden, zorgverzekeraars, woningcorporaties, zorgaanbieders en brancheorganisaties zoeken naar houvast hoe inclusie te waarborgen en zo ook voor oudere migranten en ouderen met een lage ses de uitdagingen rond het wonen, welzijn en gezondheid in de nabije toekomst goed vorm te geven.

In 2021 ondersteunde Pharos, samen met Platform31 bij enkele lokale aanpakken met expertise. Er is behoefte aan kennisontwikkeling en duiding over de ontwikkelingen: Wat vraagt dit van wonen, welzijn, zorg en publieke gezondheidszorg? Hoe gaan we de uitdaging aan om over 10 jaar nog voldoende te bieden? Lukt dat binnen de huidige mogelijkheden? Wie is er aan zet?

Voor wie is dit webinar?

Dit webinar is voor de mensen die ‘oudere migranten’ al op hen agenda hebben staan. Die zich al als ambtenaar, professional, bestuurder, vrijwilliger, oudere of beleidsmaker inzetten zodat migranten goed oud kunnen worden.

Waarom naar dit webinar?

Je zet je toch al in voor oudere migranten, waarom dan nog een webinar? Omdat wat je doet niet meevalt. Omdat we uit de cijfers weten dat wonen en zorg voor oudere migranten nog niet is waar het zijn moet, terwijl je er toch hard voor werkt. Weten dat je niet de enige bent en inspiratie opdoen bij anderen kan dan helpen om door het blijven zetten. Dat biedt dit webinar. Én we gaan het gesprek aan over de vraag wie aan zet is om de versnelling te brengen die er nodig is.

Weten dat je niet de enige bent en inspiratie opdoen bij anderen kan dan helpen om door te blijven zetten. Zie ook het inspirerende interview uit Zwolle. Dat biedt dit webinar.

Programma

Dit webinar stelt de vraag ‘Wie is aan zet?’ centraal in de plenaire sessie. In de deelsessies in de breakout rooms krijg je een beeld hoe het er uit ziet als het spel al gespeeld wordt in de huidige omstandigheden. Enkele lokale aanpakken die nu gaande zijn voor en met oudere migranten zijn het waard om ‘in de etalage gezet’ te worden. Deelname aan een breakout room geeft je de gelegenheid om in gesprek te gaan met partijen in het land die zich, misschien net als jij, inzetten voor kwaliteit van leven voor alle ouderen en hun mantelzorgers in Nederland.

Praktisch

Het webinar vindt plaats op 4 november van 14u tot 17u. Deelname aan het webinar is gratis. Aanmelding voor het webinar is nodig om de link voor deelname te ontvangen.

Naar boven