Training: Sleutelpersonen onderwijs

Wil jij samenwerken met ouders met een (recente) migratieachtergrond? Pharos biedt een training Sleutelpersonen Onderwijs. De training leidt mensen met verschillende achtergronden op tot sleutelpersonen. Zij kunnen bijvoorbeeld voorlichting geven over het onderwijs in Nederland, bemiddelen en helpen om ouders te betrekken bij bijeenkomsten op school.

Ouders die naar Nederland zijn gevlucht of gemigreerd weten niet altijd hoe het Nederlandse schoolsysteem is georganiseerd. Wat is een ouderavond, en waarom moet je erheen? Wat houdt een rapport in? En wat doe je als het niet goed gaat met je kinderen op school?

Het is lastig om hier als school ondersteuning bij te bieden als je de achtergrond van deze ouders niet goed kent. Sleutelpersonen kunnen je hierbij helpen. Zij weten namelijk als geen ander wat er nodig is om cultuurverschillen te overbruggen – ook in het onderwijs. Zij hebben namelijk zelf ervaren hoe het is om in Nederland een nieuw leven op te bouwen.

Praktisch kan een sleutelpersoon scholen helpen bij:

 • Groepsactiviteiten en persoonlijke begeleiding;
 • Ondersteunen bij het intakegesprek;
 • Advies over de opvoeding;
 • Het vervullen van een vertrouwensfunctie en ondersteunende rol – juist bij lastige gesprekken;
 • Het organiseren van koffieochtenden, avondactiviteiten, creatieve workshops;
 • Zorgen voor binding tussen ouders en het team van de school.

Zo zorgen sleutelpersonen ervoor dat meer ouders de school kennen, en er binnen lopen. Ook zorgen zij dat ouders laagdrempelig vragen kunnen stellen, hulp durven te vragen en zich gesteund voelen.

Gebruik deze checklist om te kijken hoe je de samenwerking met sleutelpersonen onderwijs kunt laten slagen.

Wanneer?

De driedaagse training wordt gegeven op donderdag 19 mei, 2 en 16 juni 2022 van 10:00-16:00 bij Pharos in Utrecht. Voor de tweedaagse training gaat het alleen om 19 mei en 16 juni 2022 van 10:00-16:00.

Voor wie?

Scholen (primair en voortgezet onderwijs) of andere organisaties die samenwerken met scholen, zoals een Brede School. Wil je op jo­­­uw school/verschillende scholen een sleutelpersoon inschakelen? Dat kan! Wij leiden diegene graag voor je op. Het is dan belangrijk dat je als school of als andere organisatie iemand vindt die deze functie goed kan vervullen. Daarvoor kun je dit profiel gebruiken. Als je een sleutelpersoon gevonden hebt, kun je hem of haar opgeven voor deze training.

Inhoud van de training voor nieuwe sleutelpersonen (3 dagen)

 • Rollen en vaardigheden sleutelpersonen
 • Het onderwijssysteem in Nederland
 • Het zorgsysteem in en rond de school
 • Meertaligheid en taalrijke thuisomgeving
 • Psychische gezondheid en welbevinden bij kinderen en ouders
 • Opvoeden en opgroeien in twee/meerdere culturen
 • Relaties en seksualiteit

Inhoud van de training voor personen reeds getraind als sleutelpersoon gezondheid (2 dagen)

 • Rollen en vaardigheden sleutelpersonen
 • Het onderwijssysteem in Nederland
 • Het zorgsysteem in en rond de school
 • Meertaligheid en taalrijke thuisomgeving
 • Psychische gezondheid en welbevinden bij kinderen en ouders

Iedere dag worden inhoudelijke thema’s behandeld. De thema’s kennen een theoretisch en een praktisch onderdeel, waarin de sleutelpersonen leren hoe zij zelf voorlichting kunnen geven, adviseren of bemiddelen en is er aandacht voor motiverende gespreksvoering. In de training worden veel ervaringen uitgewisseld.

Kosten & voorwaarden

De school/organisatie waar de sleutelpersoon aan de slag gaat meldt de betreffende persoon aan en is verantwoordelijk voor de betaling van de deelnemerskosten. Die bedragen €1035,- voor de hele training, inclusief lunch en trainingsmap. Voor het volgen van de kortere training voor sleutelpersonen gezondheid zijn de kosten €690,-.

De training gaat door vanaf 8 deelnemers.

Voorwaarden voor deelname

 • Onkosten vergoeding en (vrijwilligers)contract bij de school/andere organisatie zijn geregeld.
 • Beschikbaarheid aantal uren per week is afgesproken met de school/andere organisatie.
 • Er is een helder aanspreekpunt binnen de school (of andere organisatie) voor persoonlijke ontwikkeling, professionele ondersteuning maar ook voor praktische zaken.
 • Advies: bij voorbaat VOG- verklaring aanvragen.
 • De voertaal van de training is Nederlands. Het is aanbevolen en wenselijk dat de deelnemer minimaal B1 spreekniveau heeft.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met Anna de Haan of Samira Dibi.

Aanmelden

Aanmelden training Sleutelpersonen onderwijs

Naar boven