Webinar Finland Gidsland: Welbevinden op School

Finland is een van de gidslanden als het gaat om de bevordering van mentaal welbevinden op school. Het is daar een vast onderdeel van het onderwijsprogramma en van de lerarenopleiding. Het Nederlands Jeugdinstituut, het Trimbos-instituut en Pharos nodigen je uit voor een webinar waarin de Finse aanpak centraal staat. Iedereen met interesse in werken aan Welbevinden op School is welkom.

Meer informatie en aanmelden

Finland is een van de gidslanden als het gaat om de bevordering van mentaal welbevinden op school. Het is daar een vast onderdeel van het onderwijsprogramma en van de lerarenopleiding. Het Nederlands Jeugdinstituut, het Trimbos-instituut en Pharos nodigen je uit voor een webinar waarin de Finse aanpak centraal staat. Iedereen met interesse in werken aan Welbevinden op School is welkom.

Ook op Nederlandse scholen wordt het bevorderen van het welbevinden van leerlingen steeds belangrijker. Een goede basis, waarin aandacht is voor sociale en emotionele ontwikkeling, is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren. De school is een belangrijke plek om vaardigheden hiervoor op te doen.

Tijdens het webinar vertellen de Finnen over hun aanpak. Een medewerker van MIELI, de Finse organisatie voor mentale gezondheid, vertelt hoe aandacht voor mentale gezondheid op school is ingebed. Daarna vertellen twee onderzoekers over de gevonden effecten op kinderen, waaronder de effecten op lichamelijke stressreacties.

Neem voor vragen over deze bijeenkomst per mail contact op met Caroline Vink (NJi).

Meld je aan

Over Welbevinden op School

Het programma Welbevinden op School biedt gemeenten, scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs en zorg- en ondersteuningsorganisaties handvatten om op een positieve manier bij te dragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Kijk voor meer informatie op: https://www.pharos.nl/infosheets/welbevinden-op-school/ Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anna de Haan: a.de.haan@pharos.nl

Naar boven