Deltaplan tegen Gezondheidsverschillen

Iedereen verdient gelijke kansen op een goede gezondheid. Toch is dit niet vanzelfsprekend. Er bestaan grote gezondheidsverschillen in Nederland.  En dit is onrechtvaardig. Om de gezondheidskloof kleiner te maken zullen mensen, bedrijven en organisaties vanuit verschillende disciplines samen moeten werken. Daarom starten we gezamenlijk een landelijke beweging om gezondheidsverschillen met 30% te verkleinen. Dat willen we in 2040 bereiken. Doe je mee?

Ik doe mee!

Ben je bestuurder, ambtenaar, ondernemer, professional of beleidsmedewerker en ben je betrokken bij onderwerpen, zoals Bestaanszekerheid, Leefomstandigheden, Werksituatie, Goede betaalbare en begrijpelijke zorg en preventie of Onderwijs? Sluit aan bij de beweging.

Ik doe mee!

  • Save the date: 25 november Open Space bijeenkomst over gelijke kansen op gezondheid

Het Deltaplan is van ons allemaal

De aanpak van gezondheidsverschillen is dus een breed gedragen verantwoordelijkheid. Intrinsieke motivatie is een belangrijke drijfveer om in beweging te komen. Gezamenlijk willen we inhoud geven aan het Deltaplan; het is niet alleen van ons, niet alleen van jou, maar van ons allemaal. Samen bepalen we de inhoud. Dat kunnen we doen door:

  1. Anders gaan denken en kijken: een gezamenlijk waardenkader
    We gaan in gesprek over de volgende vragen: Wanneer zijn gezondheidsverschillen onrechtvaardig? Wat is de rol van de overheid en het individu? Hoe richten we een inclusieve samenleving in die de waardigheid van ieder individu erkent?
  2. Anders organiseren: een gedragen brede andere aanpak
    Omdat de oorzaken op verschillende beleidsterreinen liggen, moeten daar de oplossingen vandaan komen. Een brede aanpak waarin bestaanszekerheid, leefomgeving, het sociale netwerk, kennis en vaardigheden en de toegankelijkheid van goede, betaalbare en begrijpelijke zorg worden meegenomen.
  3. Anders doen: vooral versterken en opschalen wat al werkt in de praktijk
    Laten we vooral versterken en opschalen wat al goed werkt. En vooral leren van en met elkaar. Niet opnieuw het wiel uitvinden, maar deze als fundament en startpunt gebruiken. En alles steeds ook samen in de wijken en met de mensen om wie het gaat, om zo praktijk en beleid te verbinden.

Ja, ik doe mee!

‘Het water staat velen nu in Nederland aan de lippen. Iedereen heeft recht op gezondheid, iedereen moet dezelfde kans hebben op een even lang en gelukkig leven. We moeten het tij zien te keren en zorgen dat er weer droge grond onder de voeten komt van de mensen die in gezondheid het meest op achterstand staan. Het is daarom tijd voor een Deltaplan tegen Gezondheidsverschillen’

Patricia Heijdenrijk, directeur van Pharos
Naar boven