Infosheet

Het Culturele Interview

Voor Praktijkondersteuners bij de huisarts (POH-ers) hebben we samen met NIVEL een trainingsprogramma ontwikkeld waarin Het Culturele Interview (CI) en cultuursensitief werken een plaats hebben gekregen. In het trainingsprogramma leren zij hun uitleg, begeleiding en adviezen af te stemmen op (migranten)patiënten die geen of weinig scholing hebben gehad. Bij de training betrekken we een POH-er met andere culturele achtergrond. Belangrijk in de training is het uitwisselen van de eigen ervaring.

POH-GGZ

Angst, depressie en aanhoudende lichamelijke klachten komen veel voor bij niet-westerse migranten. Ideeën over deze ziekten en het omgaan ermee zijn erg divers. Dat maakt het voor huisartsen en POH-ers GGZ soms lastig om goed aan te sluiten bij de eigen beleving van patiënten. Verkennen van en interesse tonen in de achtergrond van patiënten – zoals migratiegeschiedenis, familie, geloof en gewoonten – kan het contact verbeteren. Hierdoor zijn klachten beter te begrijpen en te behandelen en komt uitval minder voor. We hebben daarom samen met NIVEL en Zorggroep Almere ter ondersteuning ‘Het Culturele Interview’ doorontwikkeld voor de POH-GGZ.

Handvatten

Het CI biedt handvatten om tijdens het consult vragen te stellen, zoals:

  • Waar bent u geboren? Met welke taal bent u opgegroeid?
  • Hoe denkt u dat het komt dat u deze klachten heeft? Wat denkt uw familie?
  • Bent u gelovig? Haalt u steun uit uw geloof?

Hoe ervaren POH’s-GGZ het Culturele Interview?

Praktijkondersteuners ervaren het CI als een waardevol instrument voor niet-klachtgebonden exploratie. De vragen helpen om iemand te begrijpen en een vertrouwensrelatie op te bouwen.

  • ‘Op de één of andere manier krijg je een betere band. Mensen voelen zich beter gehoord en gezien.’
  • ‘Het CI leert je van de klachten af te stappen en om de patiënt te versterken, te empoweren. Je leert een andere dimensie van iemand kennen, je komt dichterbij iemands identiteit.’
  • ‘Ik probeer me in te leven in de cultuur. Het is soms lastiger dan je denkt. Door het CI is er wel weer het besef gekomen dat het belangrijk is.’

Hoe ervaren patiënten het Culturele Interview door de POH-GGZ?

Patiënten ervaren het gesprek als open en prettig, maar ontdekken soms pas in een later stadium de meerwaarde van het CI. Het CI vraagt daarom om een zorgvuldige introductie. Enkele ervaringen van patiënten met het gebruik van het CI door de POH-GGZ:

  • ‘U begrijpt mij zo goed.’
  • ‘Als ik met iemand praat die voor mijn gevoel over bepaalde dingen heen walst, dan vind ik het wel heel lastig om de tijd te nemen te vertellen wat er met mij aan de hand is. Ik voel mij dan niet begrepen.’

Meer lezen

Meer informatie

Preventie en zorg chronische aandoeningen

Over Pharos

Naar boven