Het Culturele Interview | In gesprek met de hulpvrager over cultuur en context | Deel 1 – Praktijkervaringen

Praktisch handboek voor hulpverleners in de gezondheidszorg en daarbuiten, die met het Culturele Interview aan de slag willen

Rob van Dijk
Huub Beijers
Simon Groen

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Het Culturele Interview doet recht aan de sociale en culturele context van hulpvragers. Met andere woorden aan de unieke persoonlijkheid van de hulpvrager inclusief zijn of haar achtergronden. Kracht van het interview ligt in de dialoog. In het aangaan van een gesprek met hulpvragers. Het is een kompas in de zoektocht naar betekenisgeving.
Niet zozeer als rigide vragenlijst maar als richtlijn, ruggesteun en prikkel tot reflectie. Het helpt zowel opvattingen als gedrag van de ander te duiden en te komen tot een gedeelde kijk op gezondheidsproblemen, genezing en herstel.
Deze publicatie biedt een rijkdom aan informatie over de toepassingsmogelijkheden van het Culturele Interview in verschillende domeinen van de gezondheidszorg. Ervaringen, analyses, achtergrondinformatie en praktijkcasussen wisselen elkaar af. Zowel binnen de geestelijke gezondheidszorg, waar het Culturele Interview vorm heeft gekregen, als ook daarbuiten. Zoals bijvoorbeeld in de huisartsenzorg, de maatschappelijke opvang en de jeugdzorg. Het Culturele Interview – In gesprek met de hulpvrager over cultuur en
context – Deel 1: Praktijkervaringen is een laagdrempelig, praktijkondersteunend boek bedoeld voor een brede groep hulpverleners die in de gezondheidszorg en daarbuiten met het Culturele Interview aan de slag wil.

Naast deel 1 is ook verschenen: Het Culturele Interview. In gesprek met de hulpvrager over cultuur en context. Deel 2: Beschouwingen. In dit beschouwende tweede deel wordt het Culturele Interview in een breder perspectief geplaatst en de lezer uitgedaagd tot reflectie.

Naar boven