Het culturele interview | In gesprek met de hulpvrager over cultuur en context | Deel 2 Beschouwingen

Dit beschouwende tweede deel (alleen als pdf beschikbaar) plaatst het Culturele Interview in een breder perspectief en daagt de lezer uit tot reflectie

Rob van Dijk
Huub Beijers
Simon Groen

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

In deze publicatie reflecteren de auteurs in de vorm van vier beschouwingen op de aard en betekenis van het Culturele Interview. Kracht van het Culturele Interview ligt in de dialoog. In het aangaan van een gesprek met hulpvragers over leefwereld en achtergronden. Het is een kompas in de zoektocht naar betekenisgeving. Niet zozeer als rigide vragenlijst maar als richtlijn, ruggesteun en prikkel tot reflectie. Bedoeld om het zorgaanbod aan te passen aan de hulpvrager en te komen tot een gedeelde kijk op gezondheidsproblemen, genezing en herstel.
Het Culturele Interview is laagdrempelig, op de praktijk gericht en direct toepasbaar voor een brede groep hulpverleners in de gezondheidszorg. De toepassing ervan roept in de praktijk echter ook vragen op. Deze publicatie gaat daarom dieper in op onderwerpen zoals: hoe het Culturele Interview te duiden is, op welke wijze het inwerkt op het
hulpverleningsproces en welke bijdrage het kan leveren aan het cultuursensitief maken van diagnostiek en behandeling.

Naast deze beschouwende publicatie over het Culturele Interview heeft Pharos ook een praktisch handboek uitgebracht getiteld: Het Culturele Interview. In gesprek met de hulpvrager over cultuur en context. Deel 1: Praktijkervaringen.

Naar boven