Handreiking

Actieve rol statushouders

Hoe je als gemeente statushouders actief kan betrekken bij het gezondheidsbeleid

Jacqueline Mulders

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Het actief betrekken van statushouders is een belangrijke succesfactor bij het bevorderen van hun gezondheid en het versterken van hun veerkracht en zelfredzaamheid. Statushouders hebben vaak een waardevolle en realistische inbreng over de praktische gevolgen van plannen en voorstellen. Zij kunnen als partner meedenken over hoe groepen bereikt kunnen worden, bruggen slaan en netwerken verbinden. Ook kunt u statushouders die al langer in de gemeente wonen betrekken bij voorlichting en andere ondersteuning die u inzet voor statushouders die nieuw in de gemeente zijn.

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven