Handreiking

Activering, participatie en gezondheid statushouders

Hoe te komen tot een samenhangende aanpak in de gemeente?

Elize Smal
Inge Goorts

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Als gemeente heeft u belang bij gezonde burgers die aan de slag kunnen. Vanuit de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben, zoals statushouders. Ook vanuit de Wmo en de Wet publieke gezondheid kan de gemeente een stimulerende rol vervullen bij het vergroten van de zelfredzaamheid en vitaliteit van statushouders. Om statushouders zo snel mogelijk mee te kunnen laten doen, is het nodig dat de gemeente de regie neemt en vanaf het begin investeert in activering, participatie, inburgering, taal en gezondheid.

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

 

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven