Rapport

Arts en vreemdeling

Rapport van de commissie Medische zorg voor (dreigend) uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen

Prof. dr. N.S. Klazinga, hoogleraar sociale geneeskunde (onafhankelijk voorzitter)
E.J.J.M. Bloemen, arts (secretaris, Pharos)
J.J.M. van Buuren, huisarts (namens lhv)
E. Göker, internist-oncoloog (namens Orde van Medisch Specialisten)
Prof. dr. F.A.M. Kortmann, psychiater, hoogleraar transculturele psychiatrie (namens NVvP)
Prof. mr. J. Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht en juridisch adviseur knmg (namens knmg)
C.C. Pronk, cultureel antropoloog (ondersteuning lhv)
J.J. Schoenmakers, cultureel antropoloog (ondersteuning lhv)
Dr. R.V. Schwarz, psychiater (namens NVvP)

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open
Publicatie Prijs
Arts en vreemdeling € 9.50* Bestel

* Bij deze bestelling berekenen we verzendkosten. Betaling via iDeal.

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven