Handreiking

Bestrijding vrouwelijke genitale verminking

Beleidsadvies minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2005)

Ministerie vws

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft de speciaal ingestelde Commissie Bestrijding Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) in dit advies antwoord op de volgende vragen: hoe vaak komt meisjesbesnijdenis in ons land voor? Hoe kan het verbod het beste gehandhaafd worden? Hoe kan voorlichting ingezet worden voor preventie?

Meisjesbesnijdenis / vgv

In Nederland worden we vanaf het begin van de jaren negentig geconfronteerd met vrouwelijke genitale verminking (vgv), ook wel meisjesbesnijdenis genoemd. Dit komt door de immigratie van vrouwen uit landen waar vgv gangbaar is. De bestrijding van meisjesbesnijdenis is complex en vraagt om een brede en gerichte aanpak. Heb jij te maken met meisjes of vrouwen die (mogelijk) besneden zijn of het risico lopen besneden te worden? Pharos zet zich als landelijk expertisecentrum sinds 1993 in voor de strijd tegen vgv. Je kunt bij ons terecht voor informatie en advies.

Meer over Meisjesbesnijdenis / vgv

Meer materiaal over dit thema

Meisjesbesnijdenis / vgv
Naar boven