Handreiking

Cultuursensitief werken met jeugdigen en gezinnen: welke vragen kunnen helpen?

Cultuursensitief werken met jeugdigen en gezinnen: hoe doe je dat? Deze handreiking biedt professionals in de jeugd(gezondheids)zorg, welzijn en het onderwijs verdiepende vragen die helpen.

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Wil je nog dichter aansluiten bij de achtergrond en belevingswereld van gezinnen en jeugdigen met wie je werkt? Heb je alle informatie die je nodig hebt? Welke vragen stel je aan de ouder of de jeugdige waar je mee werkt? En welke vragen stel je aan je zelf om steeds weer te reflecteren op hoe het je lukt om cultuursensitief te zijn. We helpen je graag op weg door verdiepende vragen aan te reiken! Je kunt deze handreiking ook samen met onze infographic gebruiken.

Meer materiaal over dit thema

Gelijke kansen op gezond opgroeien
Naar boven