MBO

Een introductie op palliatieve zorg voor mensen met een migratieachtergrond

Leerlingen laten nadenken over eigen ideeën t.a.v. leven en dood (doen beseffen dat dat voor iedereen anders is)

Gratis materialen en onderwijsbouwstenen voor docenten in het medisch en paramedisch onderwijs

MBO

Een introductie op palliatieve zorg voor mensen met een migratieachtergrond

Inhoud: – leerlingen laten nadenken over eigen ideeën t.a.v. leven en dood (doen beseffen dat dat voor iedereen anders is)
– eerste introductie van palliatieve zorg, en aanstippen van een aantal verschillen tussen Nederlanders en Nederlanders met een niet-westerse achtergrond
– oefenen met spreken over leven en dood (in relatie tot zorg) en doorvragen in een gesprek (open staan voor het verhaal van de ander)

Doelgroep: mbo-studenten verpleegkunde, tweede jaar

Duur: een dagdeel

Powerpointpresentatie.

>> Overzicht onderwijsmateriaal Palliatieve zorg

Palliatieve zorg bij migranten

In Nederland praten mensen soms heel direct over de dood. Bij mensen met een migratieachtergrond stuit dat vaak op onbegrip en het vergroot het wantrouwen tegenover Nederlandse zorgverleners. De naderende dood is in veel culturen zelfs een taboe. Heb jij als zorgprofessional te maken met mensen uit diverse culturen? En wil je meer weten over of ondersteuning bij passende palliatieve zorg met aandacht voor diversiteit, beleving en het versterken van de eigen regie? Pharos biedt kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over Palliatieve zorg bij migranten

Meer materiaal over dit thema

Interculturele en begrijpelijke palliatieve zorg
Naar boven