Rapport

Eritrese vrouwen in de geboortezorg

Verkenning onder Eritrese vrouwen en professionals die hen bijstaan tijdens zwangerschap en na geboorte.

Yodit Jacob

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Eritrese nieuwkomers hebben moeite om goed hun weg te vinden in de zorg. Dit blijkt ook het geval te zijn binnen de geboortezorg. Naar aanleiding van deze signalen heeft Pharos een verkenning uitgevoerd onder Eritrese vrouwen en de professionals die hen bijstaan tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Om zo inzicht te krijgen in hoe Eritrese vrouwen de zwangerschap en geboortezorg ervaren en welke belemmeringen zij ondervinden.

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De meesteid vluchtelingen, asielzoekers en statushouderse vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

 

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten Meisjesbesnijdenis / vgv
Naar boven