Gesprekstool

Gesprekstool Armoede en Gezondheid

Gesprekstool om te gebruiken als handvat bij armoede- en gezondheidsbeleid.

Gezond in…

Publicatie Prijs
Download PDF gratis Download
Bekijk PDF gratis Open

Met deze gesprekstool leer je hoe je armoede- en gezondheidsbeleid succesvol met elkaar kunt combineren. Deze tool kun je bijvoorbeeld gebruiken om je beleid aan te scherpen, beter uit te voeren, en om het gesprek aan te gaan over de verbinding tussen armoede en gezondheid.

Meer materiaal over dit thema

Samen bereiken en betrekken Lokale Aanpak
Naar boven